FREQUENTLY GIVEN ANSWERS


Sinds 2016 heeft de provincie Antwerpen een meldpunt waterlopen. De melding die in het najaar veruit het meest frequent binnenkomt, is de vraag om dringend de beek te komen maaien door de woekering aan plantengroei.

Waarom komen jullie niet ruimen?

Te veel kruid stuwt het waterpeil omhoog. Dat kan tot wateroverlast leiden. Daarom is de bezorgdheid van de meeste melders ook terecht. De provincie is verantwoordelijk voor de vlotte doorstroming van zo’n 2.400 km onbevaarbare waterlopen. Ieder jaar maaien we tussen september en midden februari bijna al onze waterlopen.

Sommige waterlopen hoeven niet ieder jaar gemaaid te worden. Bij ecologisch waardevolle waterlopen of in natuurgebieden kan maaien de kwetsbare natuur belasten. Om toch voor doorstroming te zorgen, ruimen we slechts een gedeelte van de begroeiing. Of we maaien de waterloop slechts af en toe. In woongebieden maaien we natuurlijk wel elk jaar.

90% van onze waterlopen maaien we wèl jaarlijks! De planning daarvan gebeurt op logische gronden. We maaien de waterlopen steeds van stroomafwaarts naar stroomopwaarts. Anders zal het lager gelegen, niet-gemaaide deel de vlotte doorstroming bovenaf hinderen. We delen ons grondgebied op in 6 districten of stroomgebieden. Globaal genomen zijn er elke dag in alle districten meerdere kruidruimingen aan de gang.

Meer weten?

Wendi Sturm


Verantwoordelijke afdeling Beheer

Dienst Integraal Waterbeleid

diw@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou..
.

Bewoners denken mee over ontwerp van overstromingsgebied