Het nieuwe klimaatteam tot uw dienst!

Het nieuwe provinciale bestuursakkoord legt de lat hoog voor klimaat. Om de ambitieuze plannen te verwezenlijken, werd een klimaatteam in het leven geroepen. Dat versterkt gemeenten bij het realiseren van hun klimaat- en energieplannen. Wie is wie in dit 7-koppige team?

De leiding van het klimaatteam is in handen van Goedele. Kris en Yves maken samen met de lokale besturen efficiƫnte actieplannen op. Koen, Tinne en Karin zetten hun schouders onder gemeentelijke en provinciale acties die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Lokale besturen kunnen Resi inschakelen als Eerste Hulp bij Adaptatie. Zo brengt ze de regionale gevolgen van klimaatverstoring in kaart via een risico- en kwetsbaarheidsanalyse.

Als provincie willen we het goede voorbeeld geven. Vanaf 2020 worden we daarom een klimaatneutrale organisatie. Onze uitstoot van broeikasgassen moet weer in evenwicht komen met de opname door de natuur. Meer hierover in de volgende nummers van Zuurstof.

Meer weten?

Goedele De Vos

goedele.devos@provincieantwerpen.be

v.l.n.r. Yves, Kris, Goedele, Resi, Tinne, Karin en Koen

30

hectare extra bos op komst


Bossen zijn onmisbaar voor onze gezondheid, voor de biodiversiteit en om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom engageerde de provincie zich om 30 hectare bos te planten in 3 jaar tijd.

De 5 Vlaamse provincies sloten een overeenkomst met de Vlaamse Overheid. Daarin gingen ze de uitdaging aan om 150 hectare nieuw bos te realiseren tegen 2020. Wil je weten hoeveel hectare we al samen met de Bosgroepen en Regionale Landschappen aanplantten? Bekijk dan de bosteller. Die geeft een actuele status van het aantal beboste hectare en een kaart met gerealiseerde projecten.

Meer weten?

Marian Gerard

marian.gerard@provincieantwerpen.be

Eerste hulp bij het aanvragen van een omgevingsvergunning

Ben je van plan een omgevingsvergunning aan te vragen bij de provincie Antwerpen? Raadpleeg dan zeker onze tips & tricks voor het indienen van een dossier. Een goed samengesteld dossier verhoogt je slaagkans en verkort de doorlooptijd. Op de website van de provincie vind je een praktische wegwijzer met handige functies. Ook gemeenten en adviesinstanties kunnen er terecht voor praktische info over de omgevingsvergunning in de provincie Antwerpen. Tip: bookmark niet alleen deze pagina, schrijf je ook in op onze nieuwsflash. Is er een verandering in de wetgeving of is er een nieuwe tool beschikbaar? Je bent meteen op de hoogte. Ondertussen zijn al 1250 bedrijven, architecten, studiebureaus en omgevingsambtenaren geabonneerd op onze provinciale nieuwsbrief.

Meer weten?

Martine Verhelst

omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be

Hoe meet je de effecten van natuur- en milieueducatie?

Enkele provinciale diensten werken aan natuur- en milieueducatie. Ze wilden graag de kwaliteit van hun educatieve aanbod goed in kaart brengen. Daarom zetten ze een samenwerking op met de onderzoeksgroep Edubron van Universiteit Antwerpen. Samen onderzochten ze 2 jaar lang verschillende praktijken.

Wat ze leerden, delen ze graag met het brede werkveld. Je vindt hun aanbevelingen en praktische tips in dit 'Stappenplan evaluatie'. De Provinciale Groendomeinen, de Hooibeekhoeve en het PIME gaan hier verder mee aan de slag. Het doel? Zo veel mogelijk leerwinst boeken tijdens educatieve activiteiten.

Meer weten?

Gerd Goris

gerd.goris@provincieantwerpen.be

Babytheek in Aartselaar en Geel

Een baby groeit ontzettend snel. Voor je het weet, staat je huis vol spullen die je niet meer gebruikt. Inwoners van Aartselaar kunnen daarom in de nieuwe babytheek terecht. Daar leen je babyspullen die je maar voor een korte periode nodig hebt. Gemeente Aartselaar realiseerde de Babytheek samen met Netwerk Bewust Verbruiken en met de steun van provincie Antwerpen. Ook in Geel opende een Babytheek met de hulp van de provincie.

Meer weten?

Koen Cuypers

koen.cuypers@provincieantwerpen.be