LEEFWERELD WEEFWERELDPrijs voor project dat 45 hectare open ruimte in de Antwerpse Zuidrand vrijwaart

Het strategisch project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ), onder coördinatie van provincie Antwerpen, won de Openruimtebeker van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning. Het project vrijwaart 45 hectare waardevolle open ruimte op een duurzame en verbindende manier.

Het open-ruimteproject omvat de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Boechout, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Stad Mortsel. Sabine Caremans, coördinator van BORAZ: “Toen het OCMW van Antwerpen in de vorige legislatuur ruim 65 hectare gronden verkocht, zijn we een intensieve samenwerking gestart met lokale besturen, verenigingen en burgers in de betrokken regio. Het doel: de gronden in publieke handen houden en werk maken van een kwalitatieve, veerkrachtige en toegankelijke open ruimte.”

Van versnipperd naar verbonden

Sabine Caremans: “De Antwerpse Zuidrand is een dichtbevolkt gebied met 3000 hectare open ruimte, meer dan de helft van de beschikbare oppervlakte. Toch krijg je het gevoel dat er niet veel open ruimte is omdat die versnipperd is, verscholen zit achter woonlinten en niet overal toegankelijk is. Met dit project willen we dat lappendeken van bossen, akkers en waterlopen beter verbinden en toegankelijker maken. We werken aan een streek waar mensen op adem kunnen komen, kinderen kunnen spelen in het groen, joggers, wandelaars en fietsers kunnen genieten van de natuur en het landschap.”

Eén visie in plaats van vluchtige ideetjes

Onder coördinatie van de provincie Antwerpen en gefinancierd door het departement Omgeving en de provincie Antwerpen, kon het project de voorbije jaren uitpakken met stevige realisaties: de aankoop van gronden in Hove, het openen en herstellen van trage wegen en speelplekken, het vergroenen van scholen, het lanceren van toeristische streekprojecten zoals ‘de Zuidrand dat Smaakt’, ‘Boeren en burgers’ … Stuk voor stuk initiatieven die vertrekken vanuit een samenhangende visie in plaats van vluchtige ideetjes.

“Dankzij een nauwe samenwerking met burgers, verenigingen en lokale besturen zijn we erin geslaagd om 45 hectare open ruimte te vrijwaren voor de toekomst.”

Sabine Caremans, coördinator van het project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ).

Positief toekomstverhaal

Niet alleen vanuit ruimtelijk en ecologisch standpunt is het project interessant. BORAZ is ook een bovenlokaal verhaal dat burgers, verenigingen en lokale besturen verbindt. Sabine Caremans: “Door alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en mensen mee te nemen in een positief toekomstverhaal, zijn we erin geslaagd 45 hectare, bijna 15% van de open ruimte in Hove, te vrijwaren voor de toekomst. We zetten nu verder in op de uitbouw van een kwaliteits- en belevingsvolle open ruimte in de Zuidrand, met plaats voor landbouw, natuur, erfgoed en recreatie.”

Meer weten?

Sabine Caremans


coördinator van het project ‘Beleefbare Open Ruimte in de Antwerpse Zuidrand’ (BORAZ)

sabine.caremans@provincieantwerpen.be

Nieuwssite Apache schreef een artikel over dit project: ‘Hoe de OCMW-gronden in de Antwerpse Zuidrand echt publiek werden’. Lees hier het volledige artikel. Meer info vind je ook op onze website.

Deel dit artikel