Het klimaat zijn wij

De wereld redden begint bij het ontbijt.


Een recensie door Hilde Van Look,

hoofd van het departement Leefmilieu

Hilde Van Look, hoofd van het departement Leefmilieu, keek reikhalzend uit naar het nieuwe boek van J.S. Foer. Foer’s vorige boek, ‘Dieren eten’, liet bij haar onuitwisbare sporen na. Haar verwachtingen waren dus torenhoog. Bewuster omspringen met voedsel in tijden van klimaatveranderingen is een belangrijk thema in Foer’s nieuwe boek. Een onderwerp waar Hilde veel over weet en dat haar professioneel en privé nauw aan het hart ligt.

Waarover gaat het boek?

Hilde van Look: “Het boek wil ons bewust maken van de impact van het eten van dierlijke producten op de klimaatverandering. Foer toont via cijfers en voorbeelden de kracht aan van individuele maatregelen die we relatief gemakkelijk in ons dagelijks leven kunnen toepassen. Het boek is een pleidooi om collectief anders te gaan eten. We hoeven met z’n allen niet opeens vegetariër te worden. Maar als iedereen het eten van dierlijke producten zou beperken, is de globale impact op de CO2-uitstoot groot. De wereld redden, begint bij het ontbijt. Foer pleit ervoor om overdag onze eetgewoonten lekker plantaardig te maken en enkel nog vlees en vis te eten bij het avondmaal.”

Welk beeld, paragraaf, hoofdstuk, zinnetje ... sprak je het meeste aan?

Hilde Van Look: “Foer maakt een interessante vergelijking. Hij zegt: “De inspanningen aan het thuisfront tijdens WOII waren op zich niet genoeg om de oorlog te winnen, maar de oorlog had niet gewonnen kunnen worden zonder de inspanningen aan het thuisfront. Een verandering in hoe we eten zal op zich niet genoeg zijn om de planeet te redden, maar we kunnen de planeet niet redden zonder een verandering in hoe we eten.” Ik vond het inspirerend om voorbeelden te lezen die aantonen dat kleine, individuele acties collectief het verschil kunnen maken. We beseffen het niet maar wij als massa zíjn het klimaat. Net zoals je ook de file bént wanneer je in je wagen zit en het fileprobleem verwenst. Als we collectief in beweging komen, kunnen we als een sneeuwbal heel veel gedaan krijgen.”

Wat vond je van het boek?

Hilde Van Look: “Het leest een pak stroever dan Foer’s vorige bestseller. Hij mixt verschillende schrijfstijlen door elkaar en de vele historische voorbeelden en wetenschappelijke verwijzingen maken het boek redelijk zwaar. Maar net die feiten uit het verleden tonen aan hoe belangrijk de actie van een enkeling kan zijn om grootse resultaten te bereiken. Het pleidooi voor individuele actie is aanvullend en zelfs noodzakelijk binnen een maatschappij waarin men de neiging heeft om de verantwoordelijkheid af te schuiven naar ‘de andere’. Het klimaat is de zaak van iedereen. Dit is iets waar onze provincie met tal van duurzame acties sterk op inzet. Vele kleintjes maken één groot.”

Waarom zouden andere beleidsmakers dit boek moeten lezen?

Hilde Van Look: “De boodschap dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan het oplossen van een grote crisis, moet breed uitgedragen worden. De klimaatverandering is voor velen te abstract om hen te doen bewegen. Dit boek wil daar verandering in brengen. Foer onderbouwt zijn pleidooi met cijfers, feiten en bronvermeldingen. Zo wijdt hij een bijlage aan het aandeel van de industriële veehouderij in de broeikasgasuitstoot. De kritiek is dat hij het aandeel van de vleesindustrie in de klimaatverandering overschat. Maar dit boek is meer dan de discussie tussen 14.5 of 51%. Hoofdboodschap is dat we bewuster kunnen omgaan met onze voedselgewoonten. En dat we samen tot veel in staat zijn.”

Over Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer is een Joods-Amerikaanse schrijver. Hij is een succesvol romanschrijver die met ‘Dieren eten’ ook een non-fictiepareltje en wereldwijde bestseller aan zijn palmares toevoegde. Na zijn onderzoek voor dit boek besloot hij om vegetariër te worden.

Meer weten?

Hilde Van Look


Departementshoofd

Departement Leefmilieu

leefmilieu@provincieantwerpen.be

image

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou...

Rond de tafel: SDG’s tijdens het duurzaamheidsoverleg