.

HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES


"De heldere inzichten van professor Van Dyck"

Mijn favoriet artikel betreft de heldere inzichten van professor Van Dyck.

Prof Van Dyck haalt de versnippering van ons groen aan als rem op de biodiversiteit. Het creëren van ruimte voor water en natuur en daarbij ruimte voor fauna en flora als sterk wapen tegen het biodiversiteitsverlies vormt de rode draad in ons leefmilieubeleid. Het is mijn overtuiging en passie deze beleidslijnen in praktijk te brengen. Mijn jeugdjaren bracht ik door in provinciaal domein de Averegten. Daar prijken sparren die mijn broers, zussen en ik nog met onze vader hebben geplant in de jaren ‘70. De sparren zijn nu één van de exoten die niet thuishoren in het domein en die vervangen worden door boomsoorten die beter geschikt zijn voor de lokale bodemomstandigheden.

Vandaag werkt de provincie aan de verbinding van versnipperde natuurgebieden via functionele ecologische netwerken. Een kwaliteitsvolle blauwgroene infrastructuur levert naast ruimte voor fauna en flora ook ecosysteemdiensten (waterzuivering, luchtzuivering, CO2-opname, schaduw ) aan onze inwoners.

We verhogen ook de biodiversiteit in onze waterlopen en hebben oog voor de provinciaal prioritaire soorten. En we herstellen natuurlijke beekvalleien in nauw contact met alle betrokken partners. Want zoals prof Van Dyck terecht stelt : het biodiversiteitsvraagstuk draait om de levenskwaliteit van onze omgeving.

Meer weten?

Jan De Haes


Gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid

jan.dehaes@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel