#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons vooruit als jij een interessant artikel zou delen met #provincieiszuurstof.

Als je deelnam aan onze wedstrijd, kon je kans maken om het boek 'Het klimaat zijn wij' van Jonathan Safran Foer te winnen. Je kan helaas niet meer deelnemen aan de wedstrijd. Deze liep tot en met 29 februari 2020.


Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Ludwig Caluwé, leden en Danny Toelen, provinciegriffier.


Jaargang 1, editie #1. Zuurstof verschijnt 4x/jaar.


Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu


Copywriting

Anneleen Stollman


Vormgeving

Communicatiedienst provincie Antwerpen

Foto Hans Van Dyck: © Joren De Weerdt


Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu


Contact voor lokale besturen

Regiowerking Leefmilieu (regiowerking@provincieantwerpen.be)

Opmerking of suggestie?