ROND DE TAFEL


Hoe integreer je de SDG’s in gemeentelijk beleid?

De provincie brengt 2 keer per jaar duurzaamheidsambtenaren samen voor een overleg. Op 17 oktober stond onder meer het praktisch implementeren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) binnen gemeenten op de agenda. Lees mee wat enkele deelnemers ons vertelden tijdens de pauze.

Conclusie van het duurzaamheidsoverleg?

Geïnspireerd door het voorbeeld van de stad Mechelen deelden de aanwezigen nuttige tips over de integratie van de SDG’s. Zo maak je de 17 doelstellingen best zo concreet mogelijk voor inwoners en personeel, want heel wat bestaande acties dragen al bij aan het behalen van de SDG’s. Voor het uitstippelen van een visie en aanpak werken de verschillende beleidsdomeinen (milieu, economie, financiën …) best zoveel mogelijk samen. Of zet in op prioritaire SDG’s en koppel die aan acties in de meerjarenplanning en concrete indicatoren.

Ook interessant
voor jou...

In vogelvlucht: het nieuwe klimaatteam