Inwoners delen mee de LAAKens uit

Bewoners denken mee over ontwerp van overstromingsgebied

De provincie plant een nieuw overstromingsgebied aan de Laakbeek in Beerse. Dat moet een oplossing bieden voor de wateroverlast in de buurt. Omdat we participatie belangrijk vinden, zochten we samen met de gemeente, het Regionaal Landschap én de bewoners naar een goed ontwerp.

Bewust Beerse

De eerste stap was een brede online bevraging. 127 inwoners lieten via die weg hun stem horen. Daarbij viel hun klimaatbewustzijn op. De meerderheid is goed op de hoogte van de overstromingsrisico’s en van de maatregelen die de overheid en zijzelf kunnen treffen. We leerden dat het nieuwe overstromingsgebied in de eerste plaats de waterproblemen in de buurt moet oplossen. Daarnaast staan ook natuurbeleving, sport en spel en trage toegankelijkheid op het wensenlijstje.

Waterbuffering én natuurbeleving

Nadien volgden 2 bewonersavonden. Daar waren de nevenfuncties die het gebied moet vervullen het onderwerp. Naast droge voeten wil men meer natuur beleven. Liefst al wandelend in een rustige, veilige en toegankelijke omgeving. De inwoners formuleerden concrete inrichtingsideeën en op het online platform kwamen al snel meer dan 150 ideeën bovendrijven.


Tijdens de tweede bewonersavond puzzelden de inwoners de beste ideeën samen tot echte ontwerpen. Die scenario’s zitten nu in studiefase. Eind 2020 zal het finale ontwerp op tafel liggen. Dan kan de provincie starten met de aanleg van het overstromings-, annex natuurgebied.

Meer weten?

Thalia Gijsbrechts


Verantwoordelijke communicatie

Departement Leefmilieu

thalia.gijsbrechts@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou...

Geweldig waterbeleid