FREQUENTLY GIVEN ANSWERS


Er zitten eikenprocessierupsen in het stadspark. Wanneer komen jullie die bestrijden?

Voor de eikenprocessierups een onschuldige nachtvlinder wordt, is hij helaas een rups met irriterende brandhaartjes. Die kunnen brandwonden op de huid veroorzaken. Van mei tem augustus melden inwoners het vaakst nesten van eikenprocessierupsen. De provincie begeleidt de aanpak van de overlast door de meest mens- en milieuvriendelijke maatregelen te adviseren aan de gemeenten en andere beheerders.

Inheemse nachtvlinder

We adviseren om de nesten enkel in woonkernen of op drukbezochte publieke plaatsen zoals wandel- of fietswegen te bestrijden. Alleen daar vormen ze met hun hinderlijke brandhaartjes een risico. Op andere plaatsen kunnen de nesten blijven hangen. Want de eikenprocessievlinder is een inheemse soort die in ons ecosysteem thuishoort en een belangrijke voedselbron is voor diverse diersoorten. De vleermuis verorbert een groot aantal eikenprocessierupsvlinders. De specht maakt gaten in de nesten om de rupsen eruit te halen. Bij elke bestrijding – zeker bij gebruik van bestrijdingsmiddelen – bestaat de kans dat andere soorten het slachtoffer zijn.

Openbaar domein of privégrond?

Wanneer je de hinderlijke eikenprocessierupsen op een openbaar domein zoals het stadspark opmerkt, is de stad, gemeente of andere beherende overheid verantwoordelijk voor de bestrijding. Zitten de rupsen op privégrond, dan staat de eigenaar van de grond in voor die klus. Die neemt daar best een gespecialiseerde aannemer voor onder de arm. Een actuele lijst van aannemers vind je hier.

In kwetsbaar natuurgebied?

In kwetsbare natuurgebieden mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Die zouden immers ook andere soorten kunnen schaden. Bovendien zorgen de natuurlijke vijanden van de rups hier voor het biologisch evenwicht. Ondervindt de mens daar toch hinder? Dan worden de rupsen mechanisch verwijderd.

Natuurlijke vijanden

We organiseren trouwens proefprojecten om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups bij de bestrijding in te schakelen. Zo bestaat er een inheemse kever die de rupsen en poppen van de eikenprocessievlinder eet. Ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten dan weer nodig om zich voor te planten. Binnenkort lees je daar meer over.

Melden? Graag!

Heb je een nest gezien? Meld dat dan via deze eikenprocessierupsenkaart. Klik links bovenaan op 'Nest melden' en geef de locatie van het nest in. Zo krijgen we zicht op de verspreiding van de rupsen en kunnen we gemeenten beter adviseren bij de bestrijding.

Meer weten?

Kathleen Verstraete


Expert Eikenprocessierups

Provincie Antwerpen

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou..
.

De natuur tot je dienst