Minder milieuvervuilende stoffen in ons lichaam

Vlaamse jongeren hebben minder schadelijke stoffen in hun lichaam dan vijf jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van het PIH en het Steunpunt Milieu en Gezondheid, waarin 428 bloed- en urinestalen onderzocht werden op meer dan 70 milieuvervuilende stoffen. De daling slaat vooral op stoffen waarvoor regelgeving of sensibilisatie bestaat. Minder goed nieuws is dat er nieuwe stoffen gevonden zijn waarvan we de schadelijke effecten nog niet goed kennen. Opvolging en beleid blijven dus belangrijk.

Hoe kan je blootstelling aan milieuvervuilende stoffen verminderen? Experten van o.a. PIH, UA en VITO stelden hierover een brochure samen met nuttige tips. Enkele must-do’s: gebruik glazen of porseleinen kommen voor het verwarmen van eten in de microgolfoven, was kleding en beddengoed voor het eerste gebruik, beperk voeding in blik en spoel ongekookte rijst grondig. Goed om te weten!

Meer weten?

Energie besparen op school, zo doe je dat

Meer dan 90 leerlingen uit 4 scholen (VBS Merksplas, GBS De Verrekijker, OLVC Antwerpen en Pitzemburg Mechelen) namen op 24 januari deel aan een inspiratiedag in het kader van het Europees project 2IMPREZS. Het doel? Scholen en leerlingen uitdagen om minder energie te verbruiken en hun CO2-uitstoot met 30% te laten dalen.

De dag begon met een korte, originele voorstelling per school. Daarna gaf creatieve duizendpoot Henk Rijckaert een show over zijn doe-het-zelfervaringen. Nog op het programma: een groepsquiz en workshops waarbij de leerlingen wetenschappelijke proefjes deden, een energievreter knutselden of een eigen video maakten.

“Het mooie aan dit initiatief is dat het technische energiemaatregelen combineert met een sterk educatief luik. Zo worden de leerlingen al op jonge leeftijd betrokken bij dit participatief EU-project.”

- Liesbeth Van Raemdonck, leerkracht OLV-College - Antwerpen

Meer weten?

Mechelen leent licht voor vier stadsgebouwen

Stad Mechelen gaat circulair. In 4 stadsgebouwen moesten er nog 1150 oude lampen vervangen worden. Mechelen koos voor energiezuinige leenverlichting. Deze ledverlichting blijft eigendom van de leverancier die ook instaat voor het onderhoud. Dankzij een bijdrage uit het klimaatfonds (2017) stak de provincie een tandje bij in deze duurzame en energiebesparende investering voor de toekomst. Ontdek hieronder hoe Mechelen met het project Leenlicht haar CO2-uitstoot terugdringt en bijdraagt aan de circulaire economie.

image

Meer weten?

Een thuis voor zeldzame vleermuis

De provincie vroeg Natuurpunt Studie om onderzoek te doen naar het gedrag van de kolonie ingekorven vleermuizen in en rond Herentals. Hier huist één van de grootste Vlaamse kraamkolonies van deze zeldzame soort. Zenderonderzoek, warmtebeeldcamera's en batdetectoren brachten de vliegroutes en het gedrag van de vleermuizen nauwgezet in kaart. Dit leverde een heleboel nuttige informatie op over o.a. aangepaste landschapsinrichting, optimale verlichting, vleermuizenroutes en nog veel meer. De ingekorven vleermuis is een Provinciale Prioritaire Soort (PPS) voor Antwerpen. Dit zijn typische soorten voor de provincie, die op Vlaams of Europees niveau zeldzaam of bedreigd zijn in hun voortbestaan.

Meer weten?

image

Must-do: leren in de natuur

Op 20 februari 2020 organiseerden PIME en Vrijbroekpark de NME/EDO*-netwerkdag 'Van buiten geleerd’.

Buiten leren in de natuur: een mooi idee, maar praktisch moeilijk? Tijdens de netwerkdag bewezen we het tegendeel. De deelnemers ervaarden zelf welke voordelen leren in de natuur biedt. Dat het thema leeft, merkten we aan de inschrijvingen. In 3 weken was de netwerkdag volzet en 99 mensen namen deel.

Hans Van Dyck, professor Gedragsbiologie aan de UCL, beet de spits af en maakte de deelnemers warm met inspirerende inzichten. De educatieve tuin van het PIME was de uitvalbasis voor verschillende workshops van o.a. VIVES, UCLL, BOS+, MOS, Woudvrouw, Natuurpunt en Filozoo. De deelnemers ontdekten hoe ze met hun doelgroep buiten aan de slag kunnen en dat de provincie Antwerpen ‘buiten leren’ hoog in het vaandel draagt.

Wil je er volgend jaar bij zijn? Hou 11 februari 2021 vrij in je agenda.

(*NME/EDO staat voor Natuur- en Milieueducatie en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling)

Meer weten?

image

Geactualiseerde brochure 'Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen'

Bermen, houtkanten, bomenrijen en bosjes, poelen, sloten … zijn een onmisbare schakel in een duurzaam en kwaliteitsvol landschap.

Rond het beheer van die kleine landschapselementen en vegetaties bestaan er heel wat wetten. De handige brochure 'Wegwijs in de wetgeving op het wijzigen van vegetaties en kleine landschapselementen' gidst je doorheen deze complexe wetgeving. De brochure is opgedeeld in 6 deelsleutels met telkens een vereenvoudigd schema als samenvatting.

Begin 2020 kreeg de brochure een update. Download jouw exemplaar hieronder. Zo ben je weer helemaal mee!

Meer weten?