LEEFWERELD WEEFWERELDOpnieuw een thuis voor bijzondere vogels en vissen

Dankzij een geslaagde herinrichting voelen bijzondere vogels en vissen zich voortaan nog meer thuis in natuurgebied Krabbels in Zandhoven. De private eigenaars, de provincie, het Regionaal Landschap de Voorkempen, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen daarvoor de handen in elkaar.

De plek Krabbels is vernoemd naar de familie Crabbeels die er in de 13de eeuw een hoeve bezat. Het domein in Zandhoven - verspreid over Pulle en Pulderbos - is nu nog ongeveer 150 hectare groot en eigendom van de familie van de Werve. Die wilde het door dijken ontstane vijvercomplex nog beter inrichten als broedplaats voor onder andere de roerdomp. Het ongerepte plekje is niet toegankelijk voor publiek en biedt zo optimale kansen voor de beschermde soorten.

Een totaalvisie

Samen met Natuurpunt en het Regionaal Landschap de Voorkempen zorgden de eigenaars voor dijkherstel, rietvegetaties en het inperken van verbossing. Dat gaf aan de roerdomp en blauwborst extra kansen. Toch bleek dit niet voldoende voor het waterrijke gebied. De provincie heeft als waterbeheerder de taak om water in goede banen te leiden en werkte daarom met alle actoren samen een totaalvisie uit. Die omvatte diepgaande ingrepen zoals vernieuwde in- en uitlaatconstructies en een slibvang.

“Dankzij een vakkundige samenwerking zijn we erin geslaagd om alle natuurdoelen met hun complexe waterwensen op elkaar af te stemmen.”
- Bianca Veraart, projectverantwoordelijke

Een vogel is geen vis

Ook de vissen eisten hun plek in het verhaal op. Het oorspronkelijke gebied bestond uit beemden die door een stuw in de Molenbeek uit de jaren 60 onder water werden gezet. De stuw belemmerde ook de vissen in hun migratie en moest dus weg. Een vispassage kwam in de plaats. Omdat de broedplaatsen van de roerdomp en andere zeldzame vogels niet in het gedrang mochten komen, werd gekozen voor een vistrap aan de stroomafwaartse zijde van de verwijderde stuw. Bovendien werden de trappen over een langere afstand verdeeld.

Vakwerk, ook financieel

De financiering van het project was in handen van de provincie, het Regionaal Landschap de Voorkempen en de eigenaars van het domein. Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgde voor subsidies. Het was een vakkundige samenwerking die alle natuurdoelen met hun complexe waterwensen op elkaar kon afstemmen. Het resultaat? De zeldzame roerdomp, blauwborst, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en kopvoorn voelen zich weer helemaal thuis in Krabbels.

Oude stuw

Nieuwe vistrap

Nieuwe gegraven waterloop

Meer weten?

Bianca Veraart


Projectverantwoordelijke dienst integraal waterbeleid

bianca.veraart@provincieantwerpen.be

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou...

De Slapende Reus