#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons vooruit als jij een interessant artikel zou delen met #provincieiszuurstof.


Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Ludwig Caluwé, leden en Danny Toelen, provinciegriffier.

Jaargang 1, editie #2. Zuurstof verschijnt 4x/jaar.

Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu

Copywriting Anneleen Stollman

Vormgeving

Communicatiedienst provincie Antwerpen

Foto's vissen © Vilda - Rollin Verlinde

Verantwoordelijke uitgever

Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu

Contact voor lokale besturen

Regiowerking Leefmilieu regiowerking@provincieantwerpen.be

Opmerking of suggestie?