IN BEELD


Als een vis in het water?

Vissen hebben het moeilijk om zich vrij te kunnen bewegen in onze waterlopen. Rechtgetrokken beken, droge beddingen, stuwtjes en andere obstakels verhinderen dat ze stroomopwaarts tot aan goede voedsel- of paaiplekken geraken. De rivierdonderpad, de beekprik, de kwabaal, de kleine modderkruiper … Ze voelen zich niet overal als een vis in ons water. Het nieuwe bestuursakkoord bepaalt dat de provincie minstens de helft van alle vismigratieknelpunten in haar waterlopen tegen 2025 zal hebben weg gewerkt. Onder andere in de Zwarte Nete, de Rode Loop en de Wamp zal de provincie de komende jaren aan vismigratie werken.

Rivierdonderpad • Mannetje

Beekprik

Kwabaal

Rivierdonderpad • Vrouwtje

Meer weten?

Bianca Veraart


Projectverantwoordelijke

Dienst Integraal Waterbeleid

Deel dit artikel

Ook interessant
voor jou...

Domein Krabbels