Enkele opvallende cijfers uit 2019

11978

... vaccins gegeven aan moeilijk bereikbare personen

Het mobiele vaccinatieteam van het PIH bereikt groepen die minder gevaccineerd zijn. In 2019 zette het PIH 11.978 vaccins.

26000

... nieuwe bomen in Kontich en Turnhout

Samen met onze partners als bosgroepen, regionale landschappen, het Strategisch project Zuidrand en Natuurpunt, hebben we 10 ha bomen geplant. Goed voor onze biodiversiteit en als klimaatmaatregel.

25677

... stalen onderzocht in het PIH labo

In 2019 onderzocht het PIH 25.667 stalen. Vorig jaar vierde het PIH ook haar  500.000ste ondezochte staal sinds de digitale registratie van stalen.

519

... onderzoeken naar lood in bloed in Hoboken

In 2019 onderzocht het PIH 519 stalen van kinderen in Hoboken op lood in bloed.

67

... gemeenten die beroep doen op het PIH

in 2019 heeft het PIH voor 67 van de 69 gemeenten in onze provincie gewerkt.

2826

... deelnemers aan de heide-excursie 'Heide-eXPerts'

In totaal trokken 2826 leerlingen met tablet door de Kesselse Heide te Nijlen om meer te leren over het belang van de heide. 

170

... schoolbezoeken door MOS-begeleiders

De 3 provinciale MOS-begeleiders legden maar liefst 170 schoolbezoeken af.

86%

... van de omgevings-vergunningsaanvragen werden goedgekeurd

Onze aanpak zet in op een kwaliteitsvol dossier, cruciaal voor een vergunning op het einde van de rit. 86% van de omgevingsvergunningsaanvragen werd volledig vergund en 10% gedeeltelijk. 

300

... deelnemers aan de overlegmomenten met onze gemeentebesturen

In 2019 namen een kleine 300 externen deel aan de jaarlijkse gemeentebezoeken mbt het waterlopenbeheer

15

... stroomgebieden met captatieverbod

De zomer van 2019 stond in het teken van droogte en watertekort. De gouverneur stelde een verbod in om water in 15 stroomgebieden te onttrekken. 

1450

... opgewaardeerde meters waterlopen

Verspreid over drie verschillende projectgebieden werd een totaal van 1450 m waterloop opgewaardeerd om meer ruimte voor water te maken. Planten en dieren vinden er een geschikter leefgebied in een omgeving die er voortaan nét iets mooier uit ziet.

1300

... vragen over de eikenprocessierups

We ontvingen ruim 1300 vragen over beheer en gezondheidsrisico’s van de eikenprocessierups. Samen met Nederlandse en Vlaamse partners bereiden we een Europees Life+ project zodat we meer kunnen inzetten op natuurlijke vijanden (zoals mezen) bij de bestrijding van de eikenprocessierups.

10883

... unieke bezoekers in het PIME

In 2019 kregen meer dan tienduizend leerlingen in het PIME in Lier les over natuur en milieu.

800

... besliste omgevings-vergunningsaanvragen en bijstellingen voorwaarden

Nog nooit was het aantal dossiers zo hoog. De deputatie besliste over 796 omgevingsvergunningsaanvragen en bijstellingen voorwaarden. Een stijging met maar liefst 25% ten opzichte van 2018, wat ook al een piekjaar was.