Verdient de Schelde een Unesco Global Geopark-label?

De Vlaams-Nederlandse Schelde Delta is uniek in haar soort. De Schelde heeft ons landschap en leven bepaald en andersom. Ook vandaag en in de toekomst is dat zo. Daarom heeft dit gebied alles in zich om het keurmerk UNESCO Global Geopark te behalen. Vergelijk het keurmerk met een Michelinster. Het opent deuren: naar internationale aandacht en wetenschappelijk onderzoek, naar regionale profilering en naar een nieuwe dimensie in het toeristisch en recreatief aanbod in het gebied.

Daarom stellen de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen zich op 30 november kandidaat bij UNESCO. Wil je het landschap beleven in de provincie Antwerpen? Dat kan bijvoorbeeld in de steenbakkerstunnels in de Rupelstreek.

Wil je weten hoe de Schelde al deze geologische parels aan elkaar rijgt? Ontdek dan meer over de geologie, de kandidaatstelling en onze unieke relatie met de Schelde op www.scheldedelta.eu

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Meer weten?

Gitte de Vries

Adviseur internationale samenwerking

gitte.devries@provincieantwerpen.be

Basisschool De Vuurtoren in Antwerpen inspireerde collega-leerkrachten en directies bij hun vergroeningstraject.

MOS-Openschooltuinen‘ Schoolvoorbeelden’ van vergroende speelplaatsen

Op 19 mei 2021 openden heel wat scholen de poorten voor hun collega’s op de MOS-Openschooltuinendag. Leerkrachten en directies vertelden over hun traject van grijze speelplaats naar groene schooltuin. Dit was dus dé dag voor collega’s uit het onderwijsveld om voorbeelden te bekijken, ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen om daarna zelf aan de slag te gaan. Ook de MOS-begeleiders, medewerkers van de Regionale Landschappen en EcoScholen (stad Antwerpen) waren aanwezig om toekomstige vergroeners en ontharders op weg te helpen. Dit jaar gebeurde dat in kleine groepjes en op voldoende afstand van elkaar, maar het werd een geslaagde MOS-Openschooltuinendag!

“Wij helpen om van scholen een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.”

- Elke Hermans, MOS-begeleider

Scholen die hun domein willen vergroenen, kunnen terecht op:

Meer weten?

Karoline Hofmans

MOS Consulent

karoline.hofmans@provincieantwerpen.be 015 30 61 25

Nog meer genieten van en in de Babbelbeekse Beemden

De Babbelbeekse Beemden, een klein gebied van natte natuur op de grens van Duffel met Lier, wordt fors uitgebreid. En dat is goed nieuws: de geplande herinrichting betekent meer buffering en een tragere afvoer van water, en dus minder kans op wateroverlast stroomafwaarts. Bovendien is het in ere herstellen van waterlopen en hun natuurlijke valleigebieden een belangrijke troef voor klimaatadaptatie.

In het gebied stroomt de Arkelloop, die nu in nieuwe stijl kronkelt vanaf de straat Senthout over een recent aangekocht perceel. Onder de straat wordt de bestaande inbuizing opgebroken en komt de beek in een open bedding te liggen. Fietsers kunnen dankzij een nieuwe brug oversteken. Tot maar liefst zo’n 250 meter voorbij de samenvloeiing van de Arkelloop en de Babbelsebeek slingeren nieuwe meanders zich door dit waardevolle landschap, om dan aan te sluiten op een eerder gerealiseerde meander. Zo ontstaat één groot natuurgebied dat ook voor wandelaars (zonder hond) toegankelijk wordt. Nieuwe vlonderpaden creëren extra wandelplezier.

Met de optimalisatie van het waterbufferend vermogen zal de ecologische waarde van de Beemden enorm stijgen.

Dit project is het resultaat van een samenwerking met lokaal bestuur Duffel, Natuurpunt en Regionaal Landschap Rivierenland. Onze bijdrage in de strijd tegen de klimaatverandering kreeg financiële steun van de Vlaamse regering. Check snel het filmpje en vlieg even mee over dit mooie stukje natuur!

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Meer weten?

Kathleen Huysman Projectverantwoordelijke

kathleen.huysman@provincieantwerpen.be

Voor altijd bij water… Liefdevolle herinnering aan Roeland

Op de Kalmthoutse Heide biedt het Stappersven, met heidevennen omringd door een uitgestrekt bosgebied, prachtige vergezichten. En naast dit mooie stukje natuur ligt de Venloop. Deze waterloop is dit jaar omgedoopt tot Roelands Venloopke. Dat gebeurde als herinnering aan onze dierbare en vorig jaar veel te vroeg overleden collega en vriend Roeland Librecht (dienst Integraal Waterbeleid).

Roeland was een grote liefhebber van de natuur, de gierzwaluw zijn uitgesproken favoriet. Een aantal jaren geleden werd Roeland gevraagd waarom de heide behouden moest blijven. Hij antwoordde dat hij het gebied vooral heel plezant vond om te ontspannen, “maar misschien moeten we het eens vragen aan de bomen of de zandbij.”

Voor het Stappersven staan op waarnemingen.be momenteel meer dan 200 observaties van de gierzwaluw. We konden het in het vroege voorjaar weliswaar niet aan deze bijzondere vogel vragen, maar de locatie om een waterloop naar Roeland te vernoemen, was snel gekozen