8u30 – 9u30

’s Morgens maak ik een uur vrij om mijn mails te lezen en deels te beantwoorden. Ik heb twee mailboxen: één voor dienstverlening rond de eikenprocessierups en een andere voor mijn overig werk, dat vooral bestaat uit de opmaak van natuurbeheerplannen. In de lente en zomer gaat de meeste tijd naar de eikenprocessierups. We willen onze lokale besturen begeleiden bij een zo milieu- en mensvriendelijk mogelijk beheer. Dat betekent dat ze de rupsen enkel bestrijden op plaatsen waar ze overlast veroorzaken. Het is niet de bedoeling om deze inheemse soort uit te roeien. Daarom geven we onder andere opleidingen en advies over de verschillende vormen van beheer.

9u30 - 13u00

Ik trek het veld in en volg de evolutie van de eikenprocessierups nauwlettend op in de natuur. Met een hoogtewerker geraak ik tot in de kruin van een eik en hou de rupsen aandachtig in het oog. Hoeveel keer zijn ze al verveld? Hoe gedragen de natuurlijke vijanden zich? Zijn er veel en grote nesten dit jaar? Deze informatie is nodig om aan gemeenten en andere beheerders de juiste beheermethode voor te stellen. We willen geen schade veroorzaken aan andere nuttige dieren.

13u00 - 15u00

Terug achter mijn computer bespreek ik de resultaten met andere (internationale) experts. In samenwerking met studenten werken we proeven uit die ons nog meer informatie bezorgen over deze interessante dieren. In ons Europees project LIFE Eikenprocessierups testen en demonstreren we mogelijke beheermethoden met natuurlijke vijanden van de rupsen in Nederland en Vlaanderen. Zo hingen we 360 mezennestkasten op en vangen we alle sluipwespen en –vliegen, die uit 225 eikenprocessierupsennesten komen. Volgend jaar kweken en zenderen we een kever die ook een natuurlijke vijand is.

15u00 - 17u00

En dan is het tijd om alle nuttige informatie te communiceren naar onze doelgroepen. Via onze nieuwsbrief brengen we alle geïnteresseerden op de hoogte en de informatie wordt op de site geplaatst. Als er nood is aan een studiedag, bereid ik die voor en nodigen we geïnteresseerden uit. Vandaag sluit ik de dag af met een mailtje naar alle gemeenten met daarin de datum waarop ze hun gratis waarschuwingslinten en –borden kunnen afhalen. Want overlast voorkomen blijft natuurlijk de meest milieuvriendelijke manier van ‘beheer’!