#ProvincieisZuurstof

Vind je het magazine geslaagd? Kan je onze artikels waarderen? Het helpt ons heel erg vooruit als jij op je sociale media een interessant artikel deelt met #provincieiszuurstof.


Colofon

Zuurstof is een uitgave van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Cathy Berx (gouverneur-voorzitter), Luk Lemmens, Kathleen Helsen, Jan De Haes, Ludwig Caluwé (leden) en Danny Toelen (provinciegriffier).

Jaargang 2, editie #3. Zuurstof verschijnt 4x/jaar.

Redactieraad

Communicatieteam departement Leefmilieu

Copywriting Matthias Van Milders Vormgeving Communicatiedienst provincie Antwerpen Fotograaf coverfoto © Tom Cornille Verantwoordelijke uitgever Hilde Van Look, departementshoofd departement Leefmilieu Contact voor lokale besturen Regiowerking Leefmilieu regiowerking@provincieantwerpen.be

Opmerking of suggestie?