Water

Slimme ingrepen voor STEM-gebouw PTS Mechelen

We kozen een waterzuinige aanpak voor deze nieuwbouw:

  • Hemelwater dat van het dak afstroomt wordt opgevangen in regenwaterputten. Daarmee worden toiletten gespoeld.
  • Overschot aan regenwater infiltreert in de bodem.
  • Leidingwaterverbruik wordt gemeten en ook op het regenwatercircuit kwam een watermeter.

Elke druppel telt …

Ook op deze plaatsen besparen we water:

  • Het Prinsenpark in Retie kreeg een nieuw dienstencentrum met bezoekersinfrastructuur. Een regenwaterput van 20.000 liter verzamelt water om toiletten te spoelen.
  • aVant Rivierenhof telt zo’n 456 leerlingen plus personeel. Dat zijn heel wat toiletbezoekjes om door te spoelen. In de (ver)nieuwbouw gebeurt dat nu met regenwater.
  • Bij PITO Stabroek werd regenwaterafvoer van de conciërgewoning afgekoppeld en er kwam een regenwaterput. Voortaan wordt de tuin gesproeid met regenwater.

Ambitieuze buitenaanleg, duurzaam waterbeheer

  • Bij het nieuwe dienstencentrum van het Prinsenpark wordt meer regenwater opgevangen dan wat er nodig is voor het spoelen van toiletten. Een wadi zorgt voor buffering en infiltratie van overtollig regenwater.
  • De parking van Mie Maan in Hertberg werd heraangelegd. Het regenwater sijpelt in de bodem, opzij van de parking, en vloeit dus niet meer naar de riolering. Bij de Averegten werd de dienstenzone verhard. Het regenwater wordt afgeleid naar een nabijgelegen gracht, die dient als bezink- en afwateringsgracht in het bestaande grachtenstelsel.
  • De conciërgewoning van PITO Stabroek werd uitgerust met ondergrondse infiltratievoorziening. In de tuin werd 3 m3 aan infiltratiekratten geplaatst.

Weetje

Een infiltratiekrat, hoe werkt dat?

Een infiltratiekrat is een sterk waterdoorlatende box die gebruikt wordt voor het bergen en infiltreren van regenwater. De box wordt in de grond ingegraven. Regenwaterafvoer wordt aangesloten op de infiltratiekrat en zo kan het hemelwater via de krat in de bodem infiltreren. De krat wordt ingepakt met geotextiel, om te voorkomen dat hij volloopt met grond.

Grondtransacties voor waterinfrastructuur

De provincie zorgt voor goed onderhouden waterlopen en voorkomt wateroverlast, onder meer door overstromingsgebieden te creëren. Ons departement ondersteunde dit in 2020 door 8 aan- of verkoopdossiers voor waterinfrastructuur te behandelen. Een aangekochte woning in Ranst werd afgebroken om water meer ruimte te geven.