Consumptie en ruimtebeheer

We delen onze tuin

Rond het provinciehuis opende in 2020 een gloednieuwe tuin. Gras en struikgewas kwamen in de plaats van beton en asfalt op een terrein dat voorheen niet publiek toegankelijk was. Wandelpaden met rustpunten vormen een handige doorsteek voor voetgangers en fietsers. Het nieuwe gebouw is compacter dan het vorige, dus kwam er meer ruimte rondom vrij. Zo kreeg de buurt er een groene long van 23.000 m² bij. Twee beelden uit onze kunstcollectie kregen een prominente plek in de tuin.

“Onze tuin brengt extra groene ruimte in deze stedelijke omgeving, en biedt veel mogelijkheden. Mensen kunnen er wandelen, uitrusten, bijpraten, kubben en genieten van kunst. De meerwaarde van delen is er dagelijks zichtbaar.”

Karolien, projectarchitect opvolging buitenaanleg

Parkeren onder het gras: ook voor buren

Een uitgestrekt groendak is onderdeel van de tuin rond het provinciehuis. Daaronder ligt een parking met plaats voor 330 auto’s van personeel en bezoekers. In 2020 kwam ook het buurtparkeren op kruissnelheid. Omwonenden die zich inschrijven, kunnen ’s avonds en in het weekend in de ondergrondse parkeren aan gunstig tarief. Zo verlaagt de parkeerdruk in de buurt en wordt de ruimte optimaal benut.

Renovatie Vangeertenhof: bovenverdieping werd studio

Door inbreiding nemen we minder ruimte in. De bovenste verdieping van het historisch waardevolle gebouw in het Arboretum werd omgevormd tot studio met verblijfsfunctie. Verouderde aangebouwde studio’s en de oranjerie die ze verbond met het Vangeertenhof konden zo worden gesloopt. Dat verkleinde het ruimtebeslag aanzienlijk ten voordele van extra tuin en terras. Een afzonderlijke ventilatiegroep afgestemd op de bezetting van de studio beperkt het energieverbruik.

Aanpasbare klassen voor PTS Mechelen

Bij ontwerp van nieuwbouw denken we goed na over aanpasbaarheid. Dat zorgt ervoor dat het gebouw voor meerdere functies inzetbaar is en langer bruikbaar blijft. Zo vertaalde zich dat voor het nieuwe STEM-gebouw op de campus van PTS Mechelen:

“Het belangrijkste uitgangspunt in het ontwerp is een flexibel ‘futureproof’ gebouw. Het is een compact en rationeel gebouw op een gridstructuur van zes op zes meter. De klaslokalen zijn opgevat als multifunctionele en inwisselbare leslokalen, die de mogelijkheid bieden om per twee tot één grote klas gebundeld te worden. Door het grid kunnen de klassen in beide richtingen georiënteerd worden. En door in het grote atelier op het gelijkvloers een kolomvrije zone te voorzien, ontstaat een grote flexibele ruimte. Door de rationele structuur is de toekomstige inbreiding binnen de school perfect mogelijk, zo kan men door een tussenvloer toe te voegen in het atelier bijkomende lokalen creëren.”

citaat LAVA Architecten

Een inkijk in het bouwtraject vind je op de website van LAVA Architecten.