Mobiliteit

Fietsenstalling voor Gouverneur Kinsbergencentrum

Deze nieuwe fietsenstalling met 32 plaatsen werd uitgevoerd in hout met ecolabel. De stalling is overdekt en kan bovendien op slot. Verlichting verhoogt het gebruikscomfort. Bijkomend werden nog 30 plaatsen in openlucht voorzien. Tussen de 15 beugels is er voldoende ruimte, zodat ze optimaal benut kunnen worden.

Diverse grondaankopen voor aanleg fietsostrades

We behandelden 5 dossiers rond grondaankopen voor de aanleg van fietsostrades.

Plaats voor fietsen in en rond provinciehuis

De fiets is het duurzame vervoermiddel bij uitstek. Het provinciehuis heeft een beveiligde fietsenstalling in de ondergrondse parking, met plaats voor ruim 340 fietsen. Een nieuw ophangsysteem voor (fragiele) koersfietsen maakt het stallen ervan nog een pak eenvoudiger en veiliger. In 2020 werd bovendien meer ruimte voorzien voor cargofietsen. Bovengronds zijn er nog eens 20 fietsbeugels voor bezoekers.

Terreinwagens: betere ecoscore

Voor nieuwe terreinwagens leggen we de lat hoog, met in 2020 een principebeslissing om voor hybride te gaan. De 8 terreinwagens die we aankopen voor de dienst Integraal Waterbeleid hebben een ecoscore van maar liefst 76. Een intensieve afstemming met de gebruikers loont, want het oorspronkelijke plan was om hoofdzakelijk pick-ups aan te kopen met een ecoscore van slechts 55.

Infrastructuur voor elektrische voertuigen

In de parking onder het provinciehuis kunnen 10 dienstvoertuigen simultaan elektrisch laden. In 2020 installeerden we de achterliggende infrastructuur (kabels, schakelkasten, …) om in de toekomst snel te kunnen opschalen.

Wagenpool kleiner en ecologischer

In 2020 beslisten we om de centrale wagenpool te verkleinen en meer in te zetten op autodelen als aanvulling bij pieken. Het vrijgekomen budget zetten we in om de andere poolauto’s een (ecologische) upgrade te geven. Zo slagen we er in de stap naar stekkerwagens te maken zonder dat we extra budget moeten inschakelen.

Betere ecoscore wagenpark

De ecoscore geeft aan hoe milieuvriendelijk een voertuig is. Het is een maat voor de milieuhinder die het veroorzaakt door bijdrage aan het broeikaseffect, verminderde luchtkwaliteit en geluidshinder. Hoe hoger de ecoscore, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

gemiddelde ecoscore 2019 en 2020

De gemiddelde ecoscore werd berekend voor het wagenpark van de centrale diensten.