Kennisdeling

We blijven leren

Onze expert duurzaam bouwen gaf infomomenten aan de teams Ontwerpen en Projecten over volgende thema’s:

  • Klimaatplan 2030 in opmaak
  • Zomercomfort vertalen naar een programma van eisen
  • Deputatiebesluiten en SDG’s

Externe opleidingen inspireerden onze architecten en ingenieurs:

  • Inspiratiedagen circulair bouwen, initiatief van Vlaanderen Circulair
  • Circulaire economie toegepast op technische installaties, bij Leefmilieu Brussel
  • Bouwen met CLT, georganiseerd door NAV
  • Akoestische bouwprincipes in residentiële woningen, georganiseerd door NAV

Aan de werkgroep energietransitie werden volgende innovatieve technieken voorgesteld:

  • Hybride zonnepanelen, door professor Emilia Motoasca, KULeuven
  • Kliksysteem Clic Floats voor drijvende zonnepanelen, door fabrikant Clics nv
  • Intelligente sturing en regeling voor warmwaterboilers, door ontwikkelaar Thermo Vault

Veranderingsgericht en circulair bouwen: digitaal infomoment

Op vraag van de werkgroep circulair bouwen verzorgde de VUB een digitaal infomoment: veranderingsgericht en circulair bouwen, Provincie Antwerpen, met inleiding door ons departementshoofd. De webinar werd breed bekeken door meer dan 40 collega’s, de zoomsessie werd live gestreamd.

Structureel overleg duurzame aankopen

Ook in 2020 hielden we structureel overleg rond duurzame aankopen. We kwamen 6 keer virtueel samen met onze vaste deelnemers: dienst Duurzaam Milieu en Natuurbeleid, dienst Landbouw en Plattelandsbeleid, dienst Economie, Innovatie en Samenleven en Stafdienst Ontwikkeling en Educatie.

Kwamen aan bod: het vernieuwde engagement van de provincie rond fairtrade, de SDG-werking binnen de provincie, gidsen duurzame aankopen, dienstvoertuigen en raamcontracten.

Studiebezoek klimaatvriendelijke loods

Ons team Ontwerpen volgde een studiebezoek aan een ecologische en klimaatvriendelijke loods van Natuurpunt.

“Het bezoek was zeer interessant omdat het duurzaamheidsaspect aanwezig was voor alle functies die de loods herbergt. Voor enkele gebruikte technieken en materialen was het de eerste keer dat ik de toepassing ervan in de praktijk zag. Heel leerrijk. Een aantal aspecten neem ik mee naar mijn projecten voor nieuwbouwloodsen.”

Ilse, architect

Kennismaking met BIM

Het bouwwerkinformatiemodel (BIM) is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Onze collega’s van de dienst Architectuur en Vastgoed volgden de infosessies (2 dagen) en bijhorende workshop (½ dag).

“Op de infosessies werd het BIM-verhaal uitgelegd: begrippen, (nieuwe) manier van samenwerken tussen de verschillende partijen in een bouwproces, benodigde software, juridische consequenties, stappenplan in een BIM-proces, ... Op de workshop werd gevraagd onze opmerkingen, behoeftes, visie, ... op te lijsten, om op basis daarvan een stappenplan op te maken.”

Johan, projecttekenaar

SDG-workshops

Verschillende collega’s van ons departement namen actief deel aan SDG-workshops. Beleidsdoelstellingen en actieplannen werden gekoppeld. Met een impactanalyse zetten we een stap verder: op welke SDG’s hebben we impact vanuit ons departement?

Presentatie op Milieutrefdag

In 2020 verzorgden we presentaties op de digitale Milieutrefdag. Onze energie-experten Wim en Katrien begeleidden de workshop rond energiebesparing en hernieuwbare energie.

Quick Scan

Elke provinciale locatie levert ons verbruiksgegevens aan. We hanteren 28 criteria rond de thema’s water, energie en gezondheid/comfort. Aan de hand daarvan stellen we een gebouwscore op. De grafiek geeft de gemiddelde score voor het volledige patrimonium.

Duurzaamheidsscore van ons volledige patrimonium

Een verbetering van de duurzaamheidsscore met circa 18 % tegenover 2014.