Biodiversiteit

Duurzame keuzes en beheer voor tuin provinciehuis

De publieke tuin rond het provinciehuis kwam tot leven. In deze gloednieuwe groene long ligt de focus op inheemse planten. Het beheer gebeurt ecologisch, zonder gebruik van kunstmest of pesticiden. Speenkruid, zomereik en Gelderse roos zijn enkele van de soorten die middenin de stad terug ruimte krijgen. Tussen het gras vind je klaverveldjes. Bijen en vlinders zijn er dol op.

Tijdens de bouw van het nieuwe provinciehuis bewaarden we zoveel mogelijk bestaande bomen. We plantten ook nog 154 nieuwe hoogstambomen aan. Je vindt er onder meer de groene en rode beuk, gewone esdoorn, winterlinde, zoete kers, zomereik en moeraseik.

Van de 7431 nieuwe heesters maken de bittere wilg en de spierstruik het leeuwendeel uit. Maar ook de vlinderstruik, zwarte vlier, gewone hazelaar, gele en rode kornoelje en sleedoorn ontbreken niet. Klimplanten en bloemen zorgen verder voor een groen en kleurig kader. Bomen, struiken en bodembedekkers waaronder anemonen tonen een gevarieerd kleurenpalet doorheen de seizoenen.

Heel wat dieren zullen in deze tuin een aangename habitat vinden: verwacht je aan groene en bonte spechten, gaaien, roodborstjes, winterkoninkjes, lijsters, merels, mezen, mussen, tortelduiven, bosduiven, stadsduiven, diverse spinnen, torren, wespen, hommels en vlinders van allerlei kleur en keur.

Vleermuizen en mussen welkom

Vleermuizen zijn een nuttige schakel in ons ecosysteem. Helaas vormen ze een kwetsbare diergroep. Bij het nieuwe dienstencentrum in het Prinsenpark zijn ze welkom. In de houten gevel van de werkplaatsen werden meerdere vleermuiskastjes ingebouwd.

Bij de (ver)nieuwbouw avAnt Rivierenhof werden kapotte kleine spouwroosters in de gevels van het oude gebouw niet hersteld, maar enkel herschilderd. Voor de openingen werd bewust geen gaas aangebracht, zodat huismussen ze kunnen blijven gebruiken als nestplaatsen. Ze richten immers geen schade aan de gevel aan.

Uitbreiding Arboretum Kalmthout (+ 8 %)

We ondersteunden de aankoop van een tuin met woning voor een totale oppervlakte van 10.225 m2. De mogelijkheden doen menig plantenliefhebber opfleuren:

  • aanplant van (collectie)bomen in functie van het provinciale klimaatplan
  • ruimte om Vlaams ‘houtig erfgoed’ te bewaren en voor vermeerderingsmateriaal te zorgen (één van de opdrachten van het Arboretum)

“Er is gelukkig veel plaats vrij om collecties aan te planten. Prioriteit gaat daarbij naar onze erfgoedcollecties met cultivars en introducties uit eigen land.”

Abraham Rammeloo, conservator-directeur Arboretum

Je kan de werkzaamheden volgen via dit foto-album op Flickr.