PROVINCIE OP DE RADAR


Niet uit de lucht gegrepen

Lint verklaart hoge roetconcentraties de oorlog

De gemeente Lint wil graag de luchtkwaliteit rond haar drie basisscholen verbeteren. Om een duidelijk zicht te krijgen op de aanwezige roetconcentraties roept het gemeentebestuur de expertise in van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). Als het van de partners in dit Black Carbon project afhangt, is er in de toekomst boven de scholen van Lint alvast geen vuiltje meer aan de lucht!

Kinderen brengen heel wat tijd door op de speelplaats. Ravotten, spelen of tikkertje, het zijn maar enkele voorbeelden van fysieke activiteiten die daar plaatsvinden. Ook stappen, steppen of fietsen veel kinderen dagelijks naar school. Daarom is het enorm belangrijk om hen een gezonde leefomgeving te gunnen. Vooral de luchtkwaliteit is cruciaal. Wist je namelijk dat we tijdens fysieke inspanningen tot tien keer meer lucht kunnen verbruiken dan in rust?

Weg met de black carbon!

Roet of black carbon (BC) is een verzamelterm voor allerlei schadelijke partikels die ontstaan bij de verbranding van o.a. diesel, benzine of hout. Minieme roetdeeltjes kunnen tot diep in onze luchtwegen terechtkomen en zijn mogelijk kankerverwekkend. Zowel langdurige als kortstondige piekblootstelling is wetenschappelijk gelinkt aan heel wat negatieve effecten. Vooral personen met bestaande gezondheidsproblemen aan de luchtwegen en kinderen zijn daar erg gevoelig voor.

Meten vanuit je handpalm

Om de plaatselijke luchtkwaliteit bij de drie Lintse basisscholen in kaart te brengen, voert het PIH roetmetingen uit, in samenwerking met de gemeente en het schoolpersoneel. Het maakt daarbij gebruik van microaethalometers: gebruiksvriendelijke BC-monitoren die continu roetconcentraties detecteren en zo compact zijn dat ze in je handpalm passen.

Koen Laurent (Lint) - Ben Haeverans (PIH) - Caroline Van der Heyden (Lint)

Hoe verloopt het meetproces?

Tijdens een technisch bezoek aan de drie basisscholen bekijkt het PIH met het schoolpersoneel de optimale meetlocaties en of ze wel aan de nodige voorwaarden voldoen. Met name de veiligheid is van groot belang, aangezien de toestellen van stroom moeten worden voorzien. Per basisschool worden twee luchtmonitoren in beschermende behuizingen gemonteerd, telkens aan de schoolpoort en op de speelplaats. Zo kan het PIH effectief onderzoeken of er schadelijke concentraties aanwezig zijn en of er verschillen zijn tussen beide locaties. De school moet tijdens de meetperiode van een week dagelijks de filters vervangen. De gemeente zorgt voor de nodige communicatie naar de inwoners en plaatst beschermende nadarhekken.

De onderzoekers van het PIH houden met behulp van lokale weerstations ook de meteorologische toestand in het oog en toetsen de meetresultaten aan de achtergrondmodelleringen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De exacte luchtkwaliteit hangt namelijk af van heel specifieke omstandigheden, zoals het weer, lokaal verkeer en andere menselijke factoren. De eindrapportage biedt een accuraat beeld van de lokale roetconcentraties gedurende de bewuste meetperiode: verhelderende inzichten waarmee de gemeente dan verder aan de slag kan.

“De gemeente Lint wil met deze metingen achterhalen in welke mate het verkeer de luchtkwaliteit op de speelplaatsen effectief beïnvloedt.”

— Caroline Van der Heyden, Schepen Lint

Wat met de invloed van het verkeer?

Na de nulmeting bekijkt het PIH of er een potentieel verband te vinden is tussen de gemeten concentraties op de speelplaatsen en de lokale verkeersstromen tijdens de spits bijvoorbeeld. Extra metingen kunnen noodzakelijk zijn om concrete conclusies te kunnen trekken. Daarom worden de meetresultaten niet bekendgemaakt. Maar de gemeente hoopt sowieso meer inzicht te krijgen in de effecten van mogelijke toekomstige verkeersingrepen.

Meer weten?

Donald Vergauwe


Teamhoofd dienst Milieu (PIH)

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Standpunt van Roy Remmen over het belang van natuur