HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES


Werkdag van Kris Huijskens, onze nieuwe droogtecoördinator

Met veel plezier las ik het artikel van Kris Huijskens. Hij is sinds 1 april in dienst als droogte- en hemelwatercoördinator bij de provincie Antwerpen. Het voorkomen van droogte en overstromingen en het beheersen van de gevolgen ervan zijn topprioriteiten voor de provincie. Via ons beekvalleiherstel en onze ruimte-voor-waterprojecten verhogen we de sponswerking van onze valleien en zetten we in op ecosysteemherstel. Dit zal er voor zorgen dat er in perioden met minder neerslag meer buffer aanwezig is in onze beken en omliggende valleigebieden. Als eerste provincie stelden we met Kris Huijskens een droogte- en hemelwatercoördinator aan. In deze Zuurstof neemt hij je mee doorheen zijn goed gevulde werkdag. Ook fier zijn we dat we binnenkort enkele innovatieve peilmeters na een testfase in gebruik zullen nemen. De volgende 2 jaar gaan we het aantal meetpunten op onze waterlopen nog gevoelig uitbreiden en stemmen we verder af met de andere waterbeheerders hoe we deze meetgegevens best kunnen ontsluiten. Via een akoestische sensor meet het toestel de afstand tot aan het wateroppervlak. Deze sensor is vergelijkbaar met de parkeersensoren in autobumpers. De toestellen zijn ook voorzien van een temperatuursensor en een ingebouwde GPS. Elk kwartier voeren we een meting uit.  Deze meetgegevens worden vervolgens in real time via LoRa (Internet of Things) doorgestuurd. Zo blijft de provincie trekker met een proactief en hoogtechnologisch waterlopenbeleid waar we dan ook erg fier op zijn.

Meer weten?

Jan De Haes


Gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid

Deel dit artikel