Proefbedrijf Pluimveehouderij 2019


Blik op de toekomst

Tijdens onder meer studie- en sectordagen houden we de vinger aan de pols op het terrein en informeren we pluimveehouders over ons lopend onderzoek.

Verder onderzoek naar bloedluizen waarbij we verschillende geïntegreerde bestrijdingsstrategieën zullen uittesten. We combineren experimenteel onderzoek in labo's met praktijkonderzoek bij pluimveehouders. Door nauw contact met de andere projectpartners, versterken we elkaars onderzoek én zullen we sneller grote resultaten boeken.

Ethiek en ecologie botsen nog vaak. Proefbedrijf Pluimveehouderij wil er mee voor zorgen dat consumenten en pluimveeproducenten elkaar vinden. Zo streven we ernaar om landbouw in 2050 in Europa nog steeds een deel van onze samenleving te laten uitmaken.

Langer aanhouden van leghennen voor een duurzamere en veiligere productie van vlees en eieren, met minder milieuvervuilende uitstoot

Hoe bouwt Proefbedrijf Pluimveehouderij aan de toekomst? Adviesraad: Jaarlijks komt de adviesraad van het Proefbedrijf Pluimveehouderij minstens 1 keer samen met de leden van de brede sector. Zo brengen we actuele thema’s van de sector onder de aandacht en integreren we deze thema's waar mogelijk in projecten.

Sectordagen: Op de sectordagen gaan we met een beperkte groep uit de sector dieper in op aangevraagde en lopende projecten en bekijken we waar we kunnen bijsturen.

Studiedagen: Tijdens de studiedagen bespreken we de verwerkte tussen- en eindresultaten van lopende projecten en/of eigen onderzoek. Samen streven we naar One Health! Met deze aanpak ontwikkelen en implementeren we programma's, beleid, wetgeving en onderzoek tussen verschillende sectoren. Deze samenwerking beoogt een performantere volksgezondheid. De werkterreinen zijn onder meer voedselveiligheid, zoönoses (ziektes die van mens of dier en/of omgekeerd kunnen overgaan) en de strijd tegen antibioticaresistentie.

Onderzoek leghennen: wat brengt de toekomst? Aanvraag nieuw VLAIO LA traject – CODE2+ Het doel van dit werkpakket is de technische vertaling van de blueprint uit het voortraject met integratie van 4 innovaties (positief welzijn, emissie,…) tot een innovatief, praktijkklaar systeem. Start VLAIO LEGLANGER

Start DEMO HELE SNAVELS: Dit demonstratieproject heeft als doel:

1) de impact op dierenwelzijn en economische impact te bepalen van het weglaten van snavelbehandeling op Vlaamse leghennenbedrijven

2) inzicht te krijgen in de mate waarmee uitlokkende factoren en (preventieve) maatregelen een invloed hebben op het houden van hennen met hele snavels en vanuit deze kennis een adviesgids op te stellen

3) de monitoringstool (‘checklist pikkerij’) ontwikkeld door Proefbedrijf Pluimveehouderij en Wageningen Livestock Research te valideren in de praktijk.

Deze monitoringstool zal de pluimveehouder ondersteunen om vroege tekenen van (schadelijk) pikgedrag te identificeren zodat in een vroege fase actie kan worden ondernomen om een escalatie van het pikgedrag te voorkomen.

Onderzoek vleeskuikens: wat brengt de toekomst? Aanvraag nieuw VLAIO LA traject - Drinkwaterkwaliteit Onderzoek toonde aan dat contaminatie van drinkwater met pathogene bacteriën een belangrijke invloed kan hebben op de darmgezondheid. Dit kan op zijn beurt leiden tot dierlijke infecties, met mogelijke gevolgen voor de voedselveiligheid.

Drinkwaterkwaliteit is dan ook een aandachtspunt binnen de preventieve gezondheidszorg.

Het VLAIO LA traject over drinkwaterkwaliteit speelt hierop in.