Proefbedrijf Pluimveehouderij 2019


In cijfers

In 2019 verhoogden de totale inkomsten met 465.000 EUR tot 3.575.237 EUR. Dit komt voornamelijk door een stijging van de eigen inkomsten (+420 000). In de even jaren is er gedurende 1 kwartaal geen verkoop van eieren, dus de eigen inkomsten liggen in oneven jaren hoger. Daarnaast zorgde de groeiende projectwerking in 2019 ook voor hogere inkomsten. De totale kosten zijn nagenoeg gelijk aan 2018. Er is een forse investering in personeel (+170.000 EUR) om de groeiende projectwerking te ondersteunen. De werkingskosten dalen door een strikt opgevolgd aankoopbeleid en een daling van de afschrijvingen van de stallen. Het eindresultaat is terug positief (292.582 EUR) en wordt bij de reserves gevoegd. Deze buffer kan toekomstige investeringen in de stallen en de uitbreiding van de activiteiten verder opvangen.