Proefbedrijf Pluimveehouderij 2019


Hoogtepunten

Onderzoek naar vleeskippen

OPSTART VLAIO KUIKEMIS

De algemene doelstelling van dit project is oplossingen aanreiken én implementeren ter reductie van de ammoniakemissie in de pluimveehouderij en dit door een brongerichte aanpak.

Wat willen we bereiken?

1) inzicht verkrijgen in mogelijke knelpunten, in de haalbaarheid en gedragenheid van strategieën door sectoroverleg;

2) identificeren van verschillende potentiële voeder-, inrichtings-, en ventilatiestrategieën;

3) implementeren van best practices op praktijkschaal;

4) de bestaande en bekomen kennis toegankelijk maken voor de brede pluimveesector;

5) dienstverlening verstrekken naar toeleveranciers om innovaties te bewerkstelligen.

Mededeling 93

Eyenamic: gedrag- en gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie

image

Het doel van het demonstratieproject ‘Gezondheidsmonitoring via beeldtechnologie bij vleeskuikens’ is om de Vlaamse vleeskuikenhouders bewust te maken van de nieuwe mogelijkheden op vlak van precisieveehouderij en de voordelen die het kan opleveren binnen het dagelijks management. Dit demoproject, gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en Europa, is een samenwerking met KU Leuven, Fancom, VIVES Hogeschool, PVL Bocholt en Proefbedrijf Pluimveehouderij, werd in 2019 afgerond.

Lees de volledige mededeling

Mededeling 94

Effecten van lichtschema's op productie, strooiselkwaliteit en voetzoollaesies

image

Als je focust op de productieparameters heeft het schema met een extra donkerperiode een positieve invloed. De sterfte is lager. Hetzelfde gewicht wordt bereikt met minder voeder omdat de activiteit in de donkerperiodes minimaal is. Lichtschema’s hebben wel een effect op de strooiselkwaliteit. Bij gebruik van lange continue donkerperiodes wordt het strooisel natter en nemen voetzoollaesies toe. Om dit te vermijden adviseren we om bij kuikens geen donkerperiodes van langer dan 4 uur ononderbroken te gebruiken. Een schema met afwisselend lichtperiodes en korte donkerperiodes is aan te raden. Deze mededeling is het resultaat van eigen onderzoek.

Lees de volledige mededeling

Mededeling 95

Bioveiligheid en antibioticagebruik op Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven

image

Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven scoren redelijk op het vlak van bioveiligheid. Toch is er ruimte voor verbetering, vooral wat betreft het gebruik van materialen en de toepassing van hygiënemaatregelen tussen stallen en de aanvoer van voeder, water en goederen. Hiermee kan het risico op insleep en verspreiding van ziekten verder verlaagd worden.

De Vlaamse en Nederlandse pluimveehouders zijn zich bewust van de antibioticaproblematiek en het verbruik is de afgelopen jaren al gedaald. Toch wordt er op de pluimveebedrijven nog een breed gamma aan antibiotica - waaronder de kritische antibiotica - gebruikt, met grote verschillen tussen de bedrijven. Door samen verder te werken aan een verantwoord gebruik van antibiotica zal de trend naar reductie van resistentie zich verder zetten wat van essentieel belang zal blijven. In 2019 werd het Interreg VL-NL-project i-4-1-Health succesvol afgerond. Lees de volledige mededeling.

Mededeling 96

Vlaamse en Nederlandse vleeskuikenbedrijven begeleiden naar lager antibioticagebruik

image

Om antibioticaresistentie een halt toe te roepen, streven zowel de humane geneeskunde als de diergeneeskunde naar een verminderd gebruik van antibiotica. Binnen het i-4-1-Health project begeleidden we gedurende anderhalf jaar vleeskuikenhouders van 15 Vlaamse en 13 Nederlandse bedrijven om hen te helpen om minder antibiotica te gebruiken. Elk bedrijf meldde zich vrijwillig aan en had ten opzichte van het nationaal gemiddelde een hoog antibioticagebruik. Voor de Vlaamse bedrijven was er bij de start van het project geen benchmark en gebeurde deze beoordeling op basis van input van de dierenarts.

Naar aanleiding van afgeronde projecten publiceren de onderzoekers van het Proefbedrijf Pluimveehouderij samen met de betrokken partners een mededeling. In 2019 werd mededeling 93, 94, 95 en 96 geschreven en gepubliceerd. Een overzicht van alle mededelingen van het Proefbedrijf Pluimveehouderij vind je hier.

Onderzoek naar legkippen

90 procent van de kippenstallen in Noord-West Europa kampt met bloedluizen. Om snel een duurzame oplossing te vinden, slaat het Proefbedrijf Pluimveehouderij – samen met 5 internationale partners – de handen in elkaar voor een uniek samenwerkingsproject. Samen willen ze op korte termijn een duurzame oplossing zoeken voor het bloedluizenprobleem bij tal van pluimveehouders. De onderzoekers van Proefbedrijf Pluimveehouderij en de projectpartners leggen in vier filmpjes uit welke stappen er in 2019 gezet werden.

Internationaal gezelschap leert bij over borstbeenproblemen bij legkippen

Een delegatie uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada bezocht in 2019 het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Dit bezoek kaderde in een pilootproject ELTI-European Layer Training Initiative. De bedoeling was om pluimveehouders uit de Verenigde Staten van Amerika en Canada die interesse hadden om over te schakelen van conventionele kooien naar volièresystemen of pluimveehouders die al ervaring hadden met volièresytemen een 10-daagse studietour te geven in Europa. In verschillende landen – België, Nederland, Zweden en Zwitserland- werden presentaties/lessen over stalmanagement , welzijn, … afgewisseld met bedrijfsbezoeken. Voor de studietour in België nam het Proefbedrijf Pluimveehouderij de coördinatie van het lessenpakket op zich. De delegatie kreeg onder andere een workshop rond leghennenmanagement in de stal van Proefbedrijf Pluimveehouderij.

Dimitri Leue onderzoekt hoe de provincie landbouwers bijstaat om voor ons voedsel te zorgen. Dat doet ze onder meer door onderzoekscentra te steunen. Dimitri vond zijn landbouwbeleving … Geweldig!

Bekijk deze video en ontdek hoe het Proefbedrijf Pluimveehouderij onderzoekt hoe je rendabiliteit kan combineren met dierenwelzijn, -gezondheid, ecologie en economie. Dimitri Leue bezoekt in deze aflevering ook het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Hoogstraten en de het praktijk- en voorlichtingscentrum voor de melkveehouderij en voedergewassen Hooibeekhoeve.