2.

THESAURIETOESTAND EN LIQUIDITEITSPROGNOSE

1. THESAURIETOESTAND

Omdat de banken in 2021 ook nog het aanhouden van (te) hoge bedragen op bankrekeningen zullen bestraffen met negatieve intresten, is het aangewezen om de geldvoorraad (verder) te laten zakken. We moeten hierbij echter het risico vermijden dat er op een zeker moment te weinig geld is om noodzakelijke uitgaven te doen. Dit blijft vanuit het oogpunt van thesauriebeheer een moeilijke evenwichtsoefening

2. LIQUIDITEITSPROGNOSE

De cashflow van het bestuur daalt traditioneel stelselmatig vanaf januari tot een dieptepunt eind juni. Daarna stijgt de geldvoorraad in normale omstandigheden door de inning van de provinciebelasting en de voorschotten op de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De coronacrisis had in 2020 gevolgen voor de financiƫle situatie van het bestuur, maar dit bleef relatief beperkt. Op basis van de verwachte kasstromen in 2021 zullen de kasmiddelen volstaan om zowel de exploitatie-als de investeringsuitgaven te voldoen gedurende het jaar. Door de verkoop van enkele gebouwen aan de AP Hogeschool verwachten we een dermate stijging van de geldmiddelen dat het opnemen van externe financiering misschien niet nodig zal zijn.

PROVINCIEBELASTING