3.

Provinciebelasting

1. FISCALE ONTVANGSTEN

2. DWANGINVORDERING PROVINCIEBELASTING

Het lage aantal dossiers in 2020 valt te verklaren doordat de dossiers in verband met de provinciebelasting voor de bedrijven pas in 2021 zijn doorgeven aan de deurwaarder.

FINANCIËLE RISICO’S