Gouverneur Kinsbergencentrum 2021

Blik op de toekomst

Nieuwe (Europese) projecten

Ook in 2022 hebben we plannen voor nieuwe projecten.

Voor Anders leren bouwen we verder op onze ambitie om (toekomstige) zorgprofessionals op te leiden en te behouden in de veranderende zorgcontext. Dat doen we door interprofessioneel leren en samenwerken in hybride leeromgevingen te bevorderen en vergroten. We zullen deze leeromgevingen realiseren, testen én de impact ervan meten. De focus binnen Anders werken ligt op werkbaar werk, (interprofessioneel) samenwerken en ruimte creëren voor innovatie. We integreren gevalideerde strategieën structureel binnen zorgorganisaties. En we ontwikkelen nieuwe samenwerkingsmodellen, waardoor schaalgrootte ontstaat voor innovatie. Er is in de toekomst ook nood aan meer zorgprofessionals. We willen nieuwe doelgroepen aantrekken en laten Schitteren. Daarom starten we een project over Zorg en Sociale Economie. We werken aan de kansen op de arbeidsmarkt voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in een reguliere arbeidscontext. Zo verhogen we de werkzaamheidsgraad én verminderen we de tekorten in de zorg op een innovatieve manier.

GHLOBO in Kwartier Z

GHLOBO staat voor Grensoverstijgende Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs. In 2022 ontwikkelt GHLOBO in Kwartier Z een lerend netwerk voor de zorg. We maken didactisch materiaal dat zowel in de opleiding zorgkunde als op de werkvloer gebruikt kan worden.

PAZOE

Eind 2021 werd de leerstoel Provincie Antwerpen Zorgberoepen in Evolutie opgericht in samenwerking met Universiteit Antwerpen. Deze leerstoel wilt de aantrekkingskracht en weerbaarheid van de zorgsector versterken:

  • we analyseren bestaande initiatieven over anders werken en anders leren in de zorgsector
  • met een lerend netwerk zetten we nieuwe, wetenschappelijke inzichten over hoe we zorgpersoneel kunnen aantrekken én behouden om in de praktijk.
  • we starten drie pilootprojecten in de Eerstelijnszones Middenkempen en De Rupelaar.