Gouverneur Kinsbergencentrum 2021

Team

(status 31/12/21)

Directeur

Scarlett Deurinck (C)

Onthaal

Polyvalent medewerker

Annika De Bruyn (C)

Onthaalmedewerker

Houda Zinbi (C)

Inhoudelijk team

Projectmedewerkers

Jolien Bernaerts (C)

Julie Daes (C)

Annelies Van Den Eynde (C)

Elke Wens (C)

Educatief consulent

Kim Clincke (C)

Coördinator Kwartier Z

Vacant

Expert praktijk en samenwerking (gedetacheerd door Het GielsBos)

Guy Bruyninckx (c)

Schoonmaak

Schoonmaakster

Marina Smits (C)

In dienst: 1 expert, 1 educatief consulent

(C) = contractueel

(S) = statutair

Raad van bestuur en directiecomité

Raad van bestuur = volledige provincieraad

Directiecomité = deputatie

Revisor

Callens, Pirenne en Co - vertegenwoordigd door Ken Snoeks Jan Van Rijswijcklaan 10 - 2018 Antwerpen