Gouverneur Kinsbergencentrum 2021

Hoogtepunten

ZORO: We testen de training

Interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Deze vier competenties die elke zorgprofessional nodig heeft, staan centraal in de ZORO-training én de ZORO-game.

In januari organiseerden we voor de eerste keer ZORO-trainingen. De eerste digitaal. De tweede, herwerkte reeks digitaal en fysiek op verschillende locaties bij de partners. De deelnemers waren enthousiast. Ze leerden veel bij en konden er meteen mee aan de slag in hun werk. Ook de gemengde groepen met studenten en zorgverleners van alle opleidingsniveaus vielen in de smaak.

We zetten ook de eerste stappen in de ontwikkeling van een digitaal educatief spel bij de training: de ZORO-game.

ZORO: We testen de training

In 2021 brachten we de klankbordgroep twee keer digitaal samen. We stelden de eerste resultaten van de testfases en de ontwikkelingen van de ZORO-game voor. Voor ZORO werkt het GKC samen met Curio (NL), VIVES graduaat Verpleegkunde (VL), VIVES Hogeschool (VL) en Universiteit Antwerpen (VL).

Enkele cijfers: Testfase 1 ZORO-training: 75% van de deelnemers leerde veel tot zeer veel en de training scoort bijna 8 op 10. Testfase 2 ZORO-training: 82% van de deelnemers leerde veel tot zeer veel en de training scoort meer dan 8 op 10.

Samen werkt?! Interprofessioneel samenwerken in de zorg

Een goede samenwerking tussen zorgverleners is cruciaal maar niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend. Provincie Antwerpen financiert daarom 'Samen werkt?!', een project over interprofessioneel samenwerken, uitgevoerd door Universiteit Antwerpen en gecoördineerd door het GKC. De Universitaire Medische Campus Antwerpen en de Antwerp Management School ontwikkelden samen een model voor interprofessioneel samenwerken (IPSIG4U), met onder andere een scan om interprofessioneel samenwerken in de specifieke context van woonzorgcentra in kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen. 'Samen werkt?!' wil deze scan ontwikkelen om ook in andere sectoren te gebruiken. Zo gingen we aan de slag met de scan in Het GielsBos, een organisatie waar 300 mensen met een verstandelijke beperking langdurig kunnen wonen.

Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg

Blijf aan Z onderzoekt waarom zorgprofessionals uitstromen en hoe teams en leidinggevenden dit kunnen voorkomen. Projectpartner Universiteit Antwerpen voerde in de zomer van 2021 een literatuurstudie en selecteerde 5 veelvoorkomende redenen voor zorgprofessionals om het beroep te verlaten: werklast, persoonlijke factoren, beslissingsruimte, werkrelaties en patiëntenzorg. Een andere projectpartner, Thomas More Mechelen-Antwerpen, bracht verpleegkundigen en (hr)-managers uit Nederland en Vlaanderen samen in focusgroepen. Zo onderzochten zij of de geselecteerde factoren overeenkomen met de praktijk. Over de resultaten van deze discussies schreven ze een rapport.

Binnen Blijf aan Z worden ook twee interventies ontwikkeld: “leiden om te boeien en te binden” en “Team Champions”. In oktober werkten de deelnemers van de klankbordgroep rond beide interventies. Nog in oktober ging een groep van 14 leidinggevenden uit de zorg aan de slag rond de interventie “leiden om te boeien en te binden”. Binnen deze Community of Practice draait alles rond kennis en ervaringen uitwisselen. Voor Blijf aan Z werkt het GKC samen met Universiteit Antwerpen, Thomas More Mechelen Antwerpen, Fontys Hogescholen, Het GielsBos, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Transvorm.

Kwartier Z, ruimte voor zorgtalent

De gebruikers van Kwartier Z blijven ook in 2021 zeer tevreden:

  • Van de leerlingen vindt 98% het leuk tot zeer leuk en een meerwaarde voor de opleiding. 93% ervaart meer vertrouwen in het eigen handelen na oefenen in Kwartier Z.

  • Van de leerkrachten vindt 100% oefenen in de multifunctionele ruimte en het appartement een meerwaarde voor de opleiding. De inrichting krijgt gemiddeld 8.9/10. Alle leerkrachten vinden dat oefenen in Kwartier Z de competenties van hun leerlingen versterkt. Ook zouden alle leerkrachten Kwartier Z aanbevelen aan collega's.

Kwartier Z kreeg in 2021 ook veel nieuwe bezoekers over de vloer:

  • 62 % van de leerlingen bezocht voor de eerste keer Kwartier Z.
  • Voor 83% van de leerkrachten was het ook de eerste keer in Kwartier Z.

Leerling aan het woord: “Ik voel me zelfzekerder na het oefenen in Kwartier Z. Ik was nerveus, maar door de oefensessie voel ik me rustiger”.