Proefbedrijf Pluimveehouderij 2018


Blik op de toekomst

Samen met de sector op zoek gaan naar oplossingen om emissies en milieuvervuiling tegen te gaan

Verder onderzoek naar bloedluizen

Reductie van antibioticagebruik

Langer aanhouden van leghennen voor een duurzamere en veiligere productie van vlees en eieren, met minder milieuvervuilende uitstoot