Proefbedrijf Pluimveehouderij 2021

Blik op de toekomst

Emissies

De volgende jaren zal de reductie van ammoniakemissies een zware impact hebben op de Vlaamse veeteeltbedrijven, specifiek ook in de provincie Antwerpen. Samen met de pluimveehouders zal het Proefbedrijf Pluimveehouderij op zoek gaan naar maatregelen in huisvesting en management om concentraties van ammoniak te reduceren.

Hittestress

Tijdens de zomer kunnen de temperaturen in de stal hoog oplopen. Kippen kunnen hier hittestress van ondervinden, wat niet goed is voor hun welzijn. In het project COOLCHICKS, met ILVO als trekker, kijken we hoe een combinatie van koelingstechnieken samen met water en voederstrategie├źn kan zorgen voor de reductie van hittestress.

Dierenwelzijn

Zowel bij leghennen als bij vleeskippen wordt er gezocht naar manieren om vroeg problemen rond welzijn aan te pakken. Dit doen we onder meer door de activiteit van de dieren te bevorderen. Bij leghennen kijken we de volgende jaren hoe we sensortechnieken kunnen inzetten om zo vroeg mogelijk problemen in de stal te monitoren.

Bij vleeskippen willen we kijken naar verschillende dierenwelzijnsconcepten uit de markt en bekijken we welke impact deze concepten hebben op alle aspecten van duurzaamheid.

Circulaire landbouw en aternatieve eiwitten

De volgende jaren willen we verkennen hoe algen en insecten gebruikt kunnen worden in de pluimveehouderij. Kunnen we ze inzetten als grondstoffen in het voeder? Kunnen we nevenstromen gebruiken voor veeteelt?

Tijdens de komende jaren willen we antwoorden formuleren op deze vragen.

Digitalisatie

Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij werken we de komende jaren hard aan digitalisatie op verschillende vlakken. We verkennen hoe we via verschillende media onze doelgroep kunnen bereiken en dat zowel digitaal als in levenden lijve. We zetten sterk in op sensortechnologie in de stal. Ook digitaliseren we onze monitoring zoveel mogelijk, wat de kwaliteit van onderzoek ten goede komt.