Hooibeekhoeve 2020


In een notendop

Onafhankelijk proefbedrijf voor de melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling.

Streven naar een duurzame teelt van voedergewassen en een duurzame melkveehouderij, met een focus op de volledige kringloop.