Blijf bij met docAtlas!


Ben je op zoek naar boeken, spellen, themakoffers over taal, welbevinden, diversiteit of (wereld)burgerschap? Dan zit je bij docAtlas op de juiste plek! DocAtlas is het provinciaal documentatie- en leercentrum dat inzet op gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We hebben een uitgebreide bibliotheek in Antwerpen en in Turnhout. Daarnaast geven we je ook graag professioneel advies en leeractiviteiten rond deze thema’s.

Online bijleren

DocAtlas stelt alles in het werk om jullie op een veilige manier aan de vormingen te laten deelnemen. We zullen het eerste semester al onze lessen digitaal organiseren. Je herkent alle vormingen die via webinar (kunnen) worden georganiseerd in de brochure aan de hand van onderstaand icoontje.