0-6 jaar

Brede school: hoe breed is jullie leeromgeving?

via webinar

dinsdag 6 oktober 2020 van 9.30 tot 12.30 uur

Taalspelletjes, leren door te spelen in het basisonderwijs!

via webinar

dinsdag 17 november 2020 van 9.30 tot 12.30 uur

Hoe krijg ik mijn anderstalige en taalzwakke kleuters aan de praat?

Syntra Berchem

woensdag 18 november 2020 van 09.30 tot 12.30 uur

Sterk taalonderwijs op de basisschool

docAtlas Antwerpen

dinsdag 19 januari 2021 van 16.30 tot 19.00 uur

Zinvol inzetten van spelmateriaal i.f.v. taal- en/of leerproblemen

docAtlas Antwerpen

dinsdag 2 februari 2021 van 16.00 tot 19.00 uur

Omgaan met kansarmoede en kwetsbaarheid in de kleuterklas

docAtlas Antwerpen

woensdag 3 maart 2021 van 09.30 tot 12.30 uur

Workshop KlasCement voor leerkrachten basisonderwijs die lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

docAtlas Antwerpen

dinsdag 9 maart 2021 van 13.00 tot 16.00 uur

Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

docAtlas Antwerpen

vrijdag 12 maart 2021 van 9.30 tot 16.30 uur

De kleine zeppelin: muzisch werken met kleuters

docAtlas Antwerpen

vrijdag 30 april 2021 van 09.30 tot 12.30 uur

Een rijk taalaanbod bij anderstalige kleuters

docAtlas Antwerpen

datum en tijdstip nog te bepalen duur workshop: volledig dag

Gelijke kansen in jouw (genderbewuste) klas

docAtlas Antwerpen

datum en tijdstip nog te bepalen duur workshop: volledig dag