FREQUENTLY GIVEN ANSWERS


Hoe krijg ik de invasieve duizendknoop klein?

Invasieve duizendknopen behoren tot de moeilijkst te beheren plantenexoten in ons land. Ze komen oorspronkelijk uit Oost-Azië maar duiken tegenwoordig overal op langs wegen, in tuinen en aan waterlopen. Naast de 2 hoofdsoorten (de Japanse en Sachalinse) maakt ook een kruising (de Boheemse) ons het leven zuur. Maar hoe kan je de duizendknoop herkennen en wat kan je doen om zijn verdere verspreiding een halt toe te roepen?

Wat is eigenlijk het probleem?

De invasieve duizendknopen zijn uitheemse soorten die hier nauwelijks belagers hebben. Bovendien hebben ze een zeer uitgebreid wortelsysteem en stengels die wel 3 tot 4 meter hoog kunnen worden. Ze woekeren in de meest uiteenlopende milieus. Ze belemmeren vaak het zicht langs wegen of fietspaden. Eenmaal de plant zich ergens heeft gevestigd, is hij nauwelijks nog weg te krijgen. Werkzaamheden op plaatsen met invasieve duizendknoop zorgen er bovendien meestal voor dat de haard groter wordt en de plant op nieuwe plaatsen opduikt.

Twijfel je of je wel met een invasieve duizendknoop te maken hebt? Bekijk dan eens ‘Herkenning van Japanse, Sachalinse en Boheemse duizendknoop’ op Ecopedia.

Eerste Hulp Bij Invasieve Duizendknopen

Wat te doen wanneer je invasieve duizendknopen vaststelt?

Reageer snel:

 • Wees er snel bij en pak het probleem van bij de start grondig aan. Meld je waarneming via het waarschuwingssysteem Invasieve Exoten op waarnemingen.be (wel eerst even registreren). Zo help je om de verdere verspreiding op te volgen. Doe dat ook als je de plant verwijdert. Vaak blijven namelijk in de bodem kleine restanten zitten en steekt de duizendknoop zo later weer de kop op.
 • Gebruik de beslissingsboom op Ecopedia.be om te bepalen welke aanpak best werkt voor jouw situatie. Een foute aanpak kan immers leiden tot grotere besmettingshaarden en nieuwe besmette locaties.

Zet in op preventie: … bij elke stap!

 • Controleer het terrein voor je start met werkzaamheden: staat er ergens invasieve duizendknoop?
 • Zorg bij werkzaamheden voor een goede voorbereiding en planning zodat geen nieuwe locaties besmet worden. Maak duidelijke afspraken met de betrokkenen (bv aannemers).
 • Let op gebruik van materiaal (goed reinigen, niet doorgeven …) zodat plantenrestanten niet ergens anders terecht komen.
 • Vermijd verspreiding door grond te verplaatsen. Zorg ervoor dat besmette grond afzonderlijk wordt afgegraven, gestockeerd en behandeld. Hou de besmette grond bij voorkeur ter plaatse. Uitgebreide richtlijnen lees je op de site van Ecopedia.
 • Dek besmette grond degelijk af en hou deze afgedekt tijdens het transport.
 • Zorg ervoor dat er geen stukken wortel of stengels in open water of waterlopen komen: dit leidt tot nieuwe haarden aan de oevers.

Hou de verspreiding onder controle:

 • Controleer regelmatig of er geen nieuwe scheuten van duizendknoop opduiken. Is dit toch het geval? Volg dan opnieuw de tips bij 'Reageer snel'. Gemeenten kunnen een beheerplan opmaken met regelmatige controles en nazorg gedurende minstens 5 jaar.
 • Betrek de buren wanneer de plant dicht bij perceelsgrenzen staat. De wortelstokken kunnen immers meterslang uitlopen.
 • Maai niet op plaatsen waar duizendknoop voorkomt in het terrein, in bermen of aan waterlopen. Het risico is groot dat daardoor fragmenten van de wortelstokken en stengels vrijkomen en op een andere plek terecht komen. Bovendien zal de plant door het maaien sneller uitbreiden.

Verschillende van deze tips vind je ook terug in het drietrapsmodel van de Europese Commissie. Meer over deze aanpak op www.ecopedia.be drietrapsaanpak.

Meer informatie Enkel in uitzonderlijke gevallen is het gebruik van onkruidverdelgers toegestaan. Meer info over een beheer zonder pesticiden op www.zonderisgezonder.be.

Verschillende nieuwe beheertechnieken worden nog diepgaander onderzocht en zijn in constante evolutie.

Meer gouden raad om de opmars van de invasieve duizendknopen te stoppen, lees je op de webpagina ‘Invasieve duizendknopen’ van provincie Antwerpen.

Meer weten?

Mieke Hoogewijs


Adviseur Biodiversiteit Fauna & Flora

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Rond de tafel over de bestrijding van de eikenprocessierups