DIT MOET JE WETEN


De 5 ins en outs van je gemeentelijk energie- en klimaatactieplan

Elke gemeente die het burgemeestersconvenant ondertekend heeft, kan dit jaar al bij haar intercommunale een bijna kant-en-klaar klimaatactieplan aanvragen. De provincie Antwerpen heeft namelijk sjablonen uitgewerkt met data en acties op maat. Zo kan je gemeente zich 100% focussen op de inspanningen die nodig zijn om tegen 2030 40% minder CO₂ uit te stoten en het risico op hittestress, droogte en wateroverlast te verminderen.

Door de provincie geschreven, door de intercommunale geleverd

Benieuwd hoe het plan voor jouw gemeente er concreet uitziet en wanneer je het kan bekijken? Informeer bij de provincie (klimaat@provincieantwerpen.be) of hoor eens bij je intercommunale. Igean, Igemo en IOK verspreiden de plannen binnen hun regio en kunnen bovendien de gemeenten adviseren rond energie en duurzaamheid.

Dé garantie voor acties op maat

Geen enkele provincie heeft zo’n sterke verscheidenheid aan gemeenten als de provincie Antwerpen. Ons advies steunt dan ook op een aangepaste risico- en kwetsbaarheidsanalyse. Via kaarten brengen we de eigenheid van elke gemeente in kaart. De lokale speerpunten kunnen namelijk sterk verschillen. We stellen telkens een waaier aan acties voor waaruit een gemeente kan kiezen in functie van eerdere ervaringen, lopende initiatieven, budgetten, randprojecten en zo meer.

Bijsturen kan en moet

Elk plan bevat een volwaardige klimaatimpactanalyse. Daarin kan een gemeente op basis van bepaalde indicatoren nagaan of ze al dan niet op koers is om haar doelstellingen te realiseren. Op grond daarvan kan ze haar beleid eventueel bijsturen. Daarnaast zijn ook de provinciale klimaatrapporten en de broeikasgasinventaris voor de klimaatneutrale gemeenten een handige monitoringtool om meer inzicht te krijgen in hun CO₂ -uitstoot.

Getest op gemeenten

We kozen 3 testgemeenten uit, één per intercommunale. Berlaar, Hoogstraten en Hemiksem waren de proefkonijnen van dienst. Zo zorgen we ervoor dat elk sjabloon tegemoetkomt aan de lokale noden.

De open deur van de Regiowerking

De provincie kan de gemeenten helpen om hun plan efficiënter te gebruiken of uit te voeren. Lokale duurzaamheidsambtenaren kunnen in eerste instantie terecht bij onze Regiowerking. De provincie legt zich vooral toe op advies inzake klimaatadaptatie. Denk aan trage wegen, bebossing, ecosysteemdiensten, hemelwaterplannen, droogteaanpak, biodiversiteitsbehoud … De Regiowerking organiseert daarnaast ook informatie- en uitwisselingsmomenten. Via onze nieuwsbrief blijf je op de hoogte van ons dynamisch ondersteuningsaanbod voor lokale besturen.

Meer weten?

Yves Pepermans


Klimaatadviseur

Contactgegevens intercommunales

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Werkdag van een droogtecoördinator