Havencentrum 2020


In cijfers

Over deze cijfers

Wegens de coronacrisis en de beperkende maatregelen in het onderwijs was het Havencentrum genoodzaakt om de operationele werking op te schorten vanaf maart 2020.

Die uitzonderlijke situatie vertaalt zich sterk in de cijfers van 2020. Zowel de kosten als de opbrengsten zijn gedaald. Aangezien de operationele werking van het Havencentrum vooral bestaat uit activiteiten die break-even tot verlieslatend in de markt staan als gevolg van de maximumfactuur in het onderwijs, heeft dit geen negatieve impact op het werkingsresultaat.

Toch kunnen we vaststellen dat enkele kostenposten stabiel zijn gebleven, waaronder ‘prestaties van derden’. Hieronder worden onder andere kosten opgenomen in het kader van de uitvoering van het investeringsplan 2020.

Tegelijk zet het Havencentrum steeds verder in op Europese gesubsidieerde projectwerking. Zo schreef het in 2020 naast het RIGHT-project ook in op het ESF-project Job Discovery Lab. Dat alles maakt dat het Havencentrum een positief BBC-resultaat verwezenlijkt voor een bedrag van 130.000 euro, wat een kleine 50.000 euro meer is dan eerst ingeschat in de budgettering voor 2020.