Gouverneur Kinsbergencentrum 2020


Blik op de toekomst

Interprofessioneel samenwerken in de zorg

Onderzoek toont aan dat samenwerking tussen zorgprofessionals onderling (interprofessionele samenwerking) en samenwerking tussen organisaties (interorganisationele samenwerking) de kwaliteit van de zorg verbeteren. Interprofessioneel samenwerken is daarom één van de vier ZORO-competenties. Ook ruimer gaat het GKC in 2021, samen met Universiteit Antwerpen, met die competentie aan de slag om digitale (onderwijs)tools te ontwikkelen. IPSIG-4U is daar een voorbeeld van. Universiteit Antwerpen ontwikkelde een scan om het interprofessioneel samenwerken in woonzorgcentra in kaart te brengen, te evalueren en bij te sturen. Het GKC start in 2021 een project op om het IPSIG-4U-model verder uit te werken en uit te breiden. Als eerste staat een pilot in Het GielsBos op de planning, om de scan en het model aan te passen aan de sector voor personen met een beperking.

Blijf aan Z

In het project “Blijf aan Z, gezond en wel in de zorg”, ontwikkelt het GKC samen met vijf partners een dashboard waarmee zorgorganisaties het behoud van de zorgprofessionals kunnen opvolgen. Ook zullen de partners twee nieuwe methodieken ontwikkelen en uittesten om de retentie van zorgprofessionals te verhogen. Als structurele partner van het GKC zal Het GielsBos een van de testlocaties zijn voor de interventies die de partners willen ontwikkelen.

Testlocatie voor hybride leren

De Provincie Antwerpen is lead partner van het project Grensoverstijgende Hybride Leeromgevingen in het Beroepsgericht Onderwijs (GHLOBO). Partners uit Nederland en Vlaanderen ontwerpen in een cocreatief proces hybride leeromgevingen, samen met professionals en organisaties uit het onderwijs en de beroepspraktijk, in drie sectoren: de zorg, de bouw en de logistiek. Het GKC faciliteert in 2021 en 2022 in Kwartier Z een pilot voor de zorg.