DIT MOET JE WETEN


Een klare kijk op verlichting

Openbare verlichting gaat over meer dan kabels, lampen en aantal Lux alleen. Verlichting heeft invloed op verkeersveiligheid en onveiligheidsgevoelens bij inwoners. Pak je het slim aan dan bespaar je energie, CO2-uitstoot en kosten. Je krijgt er zelfs meer inwoners mee op de fiets. Toch is een doordachte aanpak noodzakelijk om tegelijkertijd lichthinder en -vervuiling te minimaliseren.

Wat zijn de nieuwste trends, do’s-and-don’ts in openbare verlichting? Het Interprovinciaal Kenniscentrum en het Kennisplatform Openbare Verlichting staken een boeiende infodag in elkaar op 1 oktober in Antwerpen. Voor wie er niet bij was, hier nog eens de voornaamste tips op een rijtje.

Vlaanderen ombouwen naar led tegen 2030

Fluvius, Agoria en de VVSG spraken de ambitie uit om tegen 2030 alle lichtpunten in Vlaanderen om te bouwen naar LED. De voorziene besparing is niet mis: 54 miljoen euro op de energiefactuur en een reductie van 44.000 ton CO2. VerLEDding is dan ook een belangrijke stap in het beheer van de openbare verlichting!

Ga meteen voor geconnecteerd!

Er wordt volop getest met interactieve en geconnecteerde verlichtingstechnologie, in plaats van de huidige statische brandprogramma’s. Het dynamisch aanpasbaar maken van het lichtniveau zal in de toekomst mogelijk zijn, naast centrale monitoring en het automatisch melden van defecten. De lichtklasse kan bijvoorbeeld aangepast worden door intelligente sensoren die real-time informatie doorgeven zoals de aanwezigheid van personen, verkeersintensiteit, aanwezigheid van soorten in naburig natuurgebied, etc. Het is belangrijk om bij de verLEDding meteen te gaan voor geconnecteerde verlichting.

Verlichten op kritieke plaatsen zorgt voor minder ongevallen

Investeren in openbare verlichting op kritieke plaatsen is investeren in een verkeersveiligere gemeente. De bewijzen zijn er: minder licht veroorzaakt meer en ernstigere verkeersongevallen bij fietsers, voetgangers en scooters. Denk dan vooral aan plaatsen waar zij in rechtstreeks contact komen met gemotoriseerd verkeer.

Verlichting als onderdeel van een stimulerend fietsbeleid

Het juiste licht op het juiste moment op de juiste plaats! Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft binnen zijn lichtvisie Vlaamse gewestwegen een beslissingsboom ontwikkeld die gemeentebesturen kan helpen fietspaden, kruispunten en oversteekplaatsen al dan niet te verlichten. Dit moet de veiligheid verhogen en houdt meer dan vroeger rekening met de locatie en de functionaliteit van bijvoorbeeld een fietspad.

Openbare verlichting en biodiversiteit

In elk verlichtingsplan of concreet project is maatwerk nodig om lichthinder te vermijden. Het lichtspectrum en -niveau kan je afstemmen op de lokaal aanwezige fauna en flora. In het algemeen vermijd je best lichtspectra met korte golflengtes zoals blauw licht omdat deze de grootste negatieve impact hebben. In gebieden met vleermuizenpopulaties kan je bijvoorbeeld met rood licht werken. Sommige natuurgebieden en verbindingszones gedijen beter in duisternis. Een andere verlichtingsaanpak levert dan een win-winsituatie op voor zowel het beschikbare budget (financiële besparingen), het klimaat (CO2-emissies) als de lokale biodiversiteit (geen lichthinder).


Lees ook onze interessante studie over vleermuizen en openbare verlichting.

Ook interessant
voor jou...

Werkdag van Peter Trouwen