ROND DE TAFEL


Ecologisch maaibeheer maakt vissen én beheerders gelukkig

Ecologisch ruimen van de waterlopen is een compromis tussen goede waterafvoer en ruimte voor fauna en flora. De exacte werkwijze is afhankelijk van het type stroom. Zo kan een meanderende watergeul ontstaan, louter door met de maaikorf geregeld van kant te wisselen. Zo’n beek voert het water trager af en geeft het meer tijd om te infiltreren in de bodem. Meer kruid creëert bovendien een vluchtoord voor vissen en een verblijfplaats voor vogels en andere dieren. Dit maaibeheer heeft oog voor alle levende organismen in en rond het water. In het district Kleine Nete gingen ruimingswerken en visinventarisatie hand in hand.

De conclusie: optimisme voor de toekomst

Aan de Kleine Nete blijkt duidelijk dat een milieuvriendelijk en duurzaam maaibeheer een gunstig effect heeft op onze vissen. Al is het werk intensiever, het loont absoluut de moeite, zeker in de ecologisch waardevolle waterlopen. De vele roofvissen en de mooie diversiteit aan (zeldzame) soorten wijzen op gezonde populaties. Er vallen ook veel minder slachtoffers, vermoedelijk door de extra vluchtzones. De pechvogels die toch op de oever belanden, worden door vrijwilligers van Natuurpunt terug in het water gegooid. Het succes stemt tot optimisme voor de toekomst. En de mooie samenwerking op het terrein is zeker voor herhaling vatbaar.

Meer weten?

Gert Gernaey


Districtscontroleur Kleine Nete

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou...

Vogelopvangcentra in beeld