PROVINCIE OP DE RADAR


Met haar klimaatactieplan is Westerlo klaar voor de toekomst

Bij de opmaak van hun energie- en klimaatactieplan krijgen gemeenten ondersteuning van de provincie en intercommunales. Dat kon je lezen in een vorige Zuurstof. Zo kunnen ze zich volledig focussen op de doelstellingen van het burgemeesterconvenant: 40% minder CO₂-uitstoot tegen 2030 en vermindering van de risico’s op hittestress, droogte en wateroverlast.

Gemeente Westerlo zit in de laatste etappe naar haar klimaatactieplan. Wat is het resultaat van de samenwerking tussen gemeente, provincie en intercommunale? Dat vertelt duurzaamheidsambtenaar Io Pateet.

Op huisbezoek

“In het nieuwe klimaatplan kiezen we voor acties waarmee de gemeente zelf een verschil kan maken. Bij de keuze van de prioritaire acties vormden de CO₂-impactanalyse en risico- en kwetsbaarheidsanalyse van de provincie een belangrijke leidraad. Zo blijkt er nog veel potentieel voor waterinfiltratie te zijn in Westerlo.”

“In Westerlo vond binnen alle sectoren een daling van de uitstoot plaats vergeleken met 2011, behalve voor mobiliteit. Dat leerden we uit een impactanalyse. Mobiliteit zorgt trouwens samen met de huishoudens en de industrie voor het grootste aandeel CO₂-uitstoot. Op die drie terreinen willen we de komende jaren verder werken.”

“Samen met IOK (intercommunale ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen) organiseren we huisbezoeken. Zo ontzorgen we de inwoners en kunnen we de nodige energetische woningrenovaties versnellen. Als dakcoach kan de huisbezoeker ook daken van inwoners en bedrijven screenen. Het resultaat is een advies over de mogelijkheden zoals dakisolatie, groendaken en zonnepanelen.”

Leefbaarheid garanderen

“Verder investeren we in een veilige en duurzame infrastructuur om de modal shift te bewerkstelligen. Schoolomgevingen en de verduurzaming van het woon-werkverkeer krijgen daarbij bijzondere aandacht. We doen dan ook mee aan de actie Bike2school van IOK. Zo willen we onze inwoners en zeker ook de kinderen aanzetten tot duurzame verplaatsingen.” “We willen de leefbaarheid van Westerlo voor de komende generaties garanderen. Dat doen we niet enkel door de vermindering van onze uitstoot (mitigatie), maar ook door beperking van de risico’s op hitte, droogte en wateroverlast (adaptatie). We vergroenen, ontharden en verblauwen het openbaar domein en vervullen zo onze voorbeeldfunctie."

"Westerlo heeft bijvoorbeeld heel wat oude bomendreven. Die groene uitstraling willen we nog vergroten. We sleutelen aan een bomenplan met goed beheer van bestaande bomen en aanplant van extra bomen als doel. Voorts richten we ons naar onze inwoners met de acties Behaag onze Kempen voor de aankoop van streekeigen plantgoed en de 1001 bomenactie in 2022 voor een gratis boom voor elk gezin. Een tuincoach vertelt burgers hoe ze de natuur kunnen uitnodigen in hun tuin."

“Samen met scholen en ouderraden willen we speelplaatsen ontharden en vergroenen. Waar mogelijk bieden we ondersteuning bij de uitvoering van werken. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van een hemelwaterput en een wadi op de speelplaats met een waterfiets. Door te fietsen, pompen de leerlingen het hemelwater zelf op uit de hemelwaterput naar de wadi. Tegelijkertijd zetten we in op de vergroening van de schoolomgeving om die gezonder én verkeersvrij te maken.”

"Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van een hemelwaterput en een wadi op de speelplaats met een waterfiets. Door te fietsen, pompen de leerlingen het hemelwater zelf op uit de hemelwaterput naar de wadi."

Burgemeester Guy Van Hirtum en schepen Clyde Tai-Aipin bij de ondertekening van Kempen2030.

Professioneel en accuraat

“Ik werkte met het sjabloon van het klimaatactieplan en energie- en klimaatanalyserapport van de provincie. Dat bespaarde me opzoekwerk van cijfergegevens en bood meteen inspiratie voor meer diepgaande acties. Voor mij is het sjabloon een waardevolle basis voor de uitvoering van het klimaatplan in de toekomst. Ook nadat ik het sjabloon ontving kon ik bij de provincie terecht, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan figuren, cijfergegevens of verduidelijking. IOK hielp dan weer bij de verfijning van de acties samen met de betrokken gemeentelijke diensten zodat we het ontwerp-klimaatplan aan het college konden voorstellen. De aanpak door IOK en de provincie Antwerpen vonden we hier in Westerlo uiterst professioneel en accuraat.”

“Hoe het nu verdergaat? Ons klimaatactieplan doorloopt een participatietraject bij de gemeentelijke adviesraden, de SDG-stuurgroep, de kindergemeenteraad en de inwoners van Westerlo. In maart ligt het ter goedkeuring voor op de gemeenteraad. Het klimaatactieplan zal een dynamisch instrument zijn, met een regelmatige update door IOK, de provincie Antwerpen en de gemeente Westerlo. Ons klimaatactieplan is realistisch én ambitieus. De huidige generaties zullen het klimaatactieplan uitvoeren, terwijl het bedacht is voor de komende generaties. Ik heb er alvast zin in, want vandaag maken we het klimaat van morgen!”

Meer weten?

Io Pateet


Duurzaamheidsambtenaar Westerlo

Yves Pepermans


Adviseur klimaat

Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

Werkdag van An, architect-adviseur bij Kamp C