LEEFWERELD WEEFWERELD


Leerlingen simuleren de Polder van Lier tijdens een nieuwe excursie

De gloednieuwe excursie Expeditie Ruimte voor Water speelt in op de nieuwe eindtermen eerste graad en de klimaatverandering. Tegelijk laat de excursie leerlingen ook de omgeving ontdekken van het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie (PIME) in Lier.

In de excursie van PIME spelen ruimte en klimaatadaptatie de hoofdrol. Bovendien leren leerlingen hoe ze aan systeemdenken doen. Door deze manier van denken zien ze de verbanden tussen gebeurtenissen en feiten en beseffen ze dat ze zelf actoren zijn in een systeem. En dat alles doen ze in de nabije omgeving van het PIME: langs de Beneden-Nete en dichtbij de Polder van Lier.

Interactieve maquette

Leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs gaan op pad met een tablet. Ze verkennen ingrepen die in de regio gebeuren in het kader van het teveel en tekort aan water. Tijdens de excursie wandelen ze naar het gecontroleerde overstromingsgebied Polder van Lier. Dat wordt in het kader van het Sigmaplan verder geoptimaliseerd. Het overstromingsgebied treedt gelukkig niet wekelijks in werking. Toch wilden we laten zien waarom een gecontroleerd overstromingsgebied in de regio zo belangrijk is. Het is een heuse uitdaging om dat op een bevattelijke manier uit te leggen aan 12- tot 14-jarigen. Inspiratie vonden we bij de watertafels die je in Nederland kan vinden. We wilden zelf een watertafel bouwen: een interactieve maquette van de Polder van Lier. Daarmee kunnen leerlingen zelf simuleren wat er gebeurt bij laag-, hoog- en stormtij. Tot zover het idee.

Goesting en complementariteit

De realisatie van die watertafel was minder evident dan vooraf gehoopt. Daarom gingen we op zoek naar een geschikte partner. Die vonden we in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. De verantwoordelijke van het Steunpunt Fysische Onderzoeksinfrastructuur, Jurgen Latte, zag wel iets in ons idee. Het toeval wilde dat het ingenieursteam twee rasechte Lierenaars telde (Sam Das en Yves Plancke). Met veel goesting gingen zij de uitdaging aan om ons idee om te zetten in een levensechte watertafel. Het PIME zorgde voor een schets van het gecontroleerde overstromingsgebied en een overzicht van de simulaties. Het team van het Waterbouwkundig Laboratorium creëerde een eerste ontwerp. Tijdens de besprekingen kwam onze complementariteit heel duidelijk bovendrijven. Het PIME zorgde voor didactische expertise en kennis van de doelgroep. En het Waterbouwkundig Laboratorium kwam op de proppen met technische expertise en materiaalkennis. Zo realiseerden we samen een interactieve watertafel die werkt én educatief is. Combineer didactische en technische expertise en je krijgt mooie kansen om educatie voor duurzame ontwikkeling te realiseren in de praktijk.

Jurgen Latte en Sam Das (Waterbouwkundig Laboratorium): aan enthousiasme en expertise geen gebrek.

“Combineer didactische en technische expertise en je krijgt mooie kansen om educatie voor duurzame ontwikkeling te realiseren in de praktijk.”

Lancering: februari 2021

Naast het Waterbouwkundig Laboratorium haalden we ook inspiratie en expertise bij andere partners. We kregen onder meer hulp van het Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Waterweg en onze provinciale dienst Integraal Waterbeleid. Expeditie Ruimte voor Water wordt gelanceerd in februari 2021. Leerlingen en begeleiders kunnen vanaf dan echt aan de slag met de watertafel. Wij zijn heel dankbaar voor de leerrijke samenwerking met het Waterbouwkundig Laboratorium. En we zijn uiteraard ook heel benieuwd naar de reacties van de leerlingen en leerkrachten. Wordt vast en zeker vervolgd!

Meer weten?

Eli Janssen


Deel dit artikel

Ook interessant voor jou ...

In vogelvlucht