Landschappen inspireren en integreren: bekijk de opnames van ons symposium

Op 27 oktober 2020 organiseerden we het symposium Landschappen inspireren en integreren. We luisterden naar boeiende, nieuwe inzichten van Hans Van Dyck en Veerle Van Eetvelde. Maar we lieten ons ook inspireren door cases van Marc De Bie (Agentschap Onroerend Erfgoed) en Harry Stoffer en Jan Roozenbeek (provincie Overijssel).

Benieuwd naar inzichten over ecologische valstrikken, landschapsperspectieven en uitstervingsschuld? (Her)bekijk dan de presentaties. De opnames van het symposium en de antwoorden op de vragen staan online.

Meer weten?

Laakland is een nieuw overstromingsgebied in Beerse

De omgeving rond de Laakbeek in Beerse kampt vaak met wateroverlast. Hoog tijd om meer ruimte voor water te creëren en de buurt van problemen te vrijwaren, vindt de provincie.

In het voorjaar starten de werken aan een toegankelijk en ecologisch overstromingsgebied met oog voor zachte recreatie en natuurbeleving. Eind 2021 is alles rond. Naast het lokaal bestuur Beerse en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, spelen ook de buurtbewoners een belangrijke rol. Studiebureau Antea Group ontwikkelde met de ideeën van die laatsten én de schets van de provincie een klimaatrobuust ontwerp. Om de betrokkenheid van de buurt nog extra in de verf te zetten, organiseerde de provincie een poll voor de naam van het gebied. Uit het trio Hollebeemden, Ravestijn en Laakland kwam de laatste naam als favoriet uit de bus.

Het intensieve participatietraject maakt dit project zo bijzonder. De focus lag nooit enkel op de oplossing, maar ook op de inbreng van en samenwerking met de inwoners. De provincie betrok hen nauw bij het ontwerp. Zo konden ze meer uitleg en inzicht geven en het klimaatbewustzijn verhogen. En omdat net dat zo belangrijk is, beloont de Europese Unie dit mooie voorbeeld van participatie met financiële steun via het Interreg 2 Zeeën project ‘Co-Adapt’.

Meer weten?

Is de provincie Antwerpen klimaatneutraal?

“Tegen eind 2020 willen we een klimaatneutrale organisatie zijn”, dat stelde de provincie zo’n tien jaar geleden als doelstelling. Het betekent dat de provinciale activiteiten geen negatief effect meer hebben op de klimaatverandering.

We kijken dan ook niet op een inspanning en zetten volop in op de vermindering van de broeikasgasuitstoot. Verder wekken we ook zelf hernieuwbare energie op en is alle aangekochte stroom groen. Eind 2020 maakten we de balans op met de cijfers uit het laatste broeikasgasrapport. Hoeveel broeikasgas stoot de provincie jaarlijks nog uit? En van waar komt die uitstoot? De antwoorden krijg je in het filmpje hiernaast. We verminderden onze netto uitstoot tot 4.859 ton CO₂. Dat is bijna een halvering sinds 2006. Die resterende uitstoot doen we de komende jaren nog verder dalen. Intussen compenseren we door herbebossing in het Amazonewoud in Peru. Dat doen we samen met BOS+ in een project voor behoud en herstel van natuurreservaten. De herbebossing gebeurt in co-beheer door inheemse gemeenschappen. Onze ambitie stopt dus niet nu we een klimaatneutrale organisatie zijn. De komende jaren werken we verder aan een vermindering van onze uitstoot met het nieuwe klimaatplan 2030.

Meer weten?

Onderzoek met natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups moet ecologisch beheer mogelijk maken

De meest ecologische manieren om de eikenprocessierups te bestrijden: die willen zes Vlaamse en Nederlandse partners de komende vijf jaar ontdekken. Het Vlaams-Nederlandse project staat onder leiding van de provincie Antwerpen. Op grote schaal testen de onderzoekers de inzet van natuurlijke vijanden van de rupsen. Denk daarbij aan mezen, kevers, sluipwespen en -vliegen. Een van de soorten is de grote poppenrover, een soort die bijna uitgestorven is in onze streken. Deze kever wordt speciaal voor dit project gekweekt, van een zender voorzien en uitgezet. Met dit vooruitstrevend project willen we onze biodiversiteit en gezondheid beschermen. Op de website ontdek je alle details. Ook de opnames van het startevent in december kan je daar herbekijken. Wil je het project op de voet volgen? Schrijf je in op de nieuwsbrief onderaan de site, of volg de Facebookpagina @EikenprocessierupsLIFE.

De grote poppenrover (© Giacomo Gola – CC by-nc 4.0), de koolmees en de sluipvlieg: helpen zij in de strijd tegen de eikenprocessierups?

Meer weten?