FREQUENTLY GIVEN ANSWERS


Ik wil bebossen Hoe begin ik eraan?

Dit najaar werd het bosuitbreidingsplan Meer bos voor Vlaanderen! gelanceerd. De ambitie is om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. Lokale besturen, burgers, verenigingen: iedereen wordt aangespoord om meer bos aan te planten. Het klinkt eenvoudig, maar er komt wel wat bij kijken. Hoe begin je daaraan? Wie doordacht en toekomstgericht wil bebossen, neemt best een professionele partner zoals de Bosgroepen onder de arm.

Financiering en administratie

Marieke Verreet, coördinator bij Bosgroep Kempen Noord: “Bij de start van een bebossingstraject zoeken we samen een geschikte locatie. Dat doen we op basis van kaartmateriaal en in overleg met onder meer de provincie en partners op het terrein. Daarna zoeken we naar financiering. Als Bosgroep zijn we goed op de hoogte van de verschillende mogelijkheden die daarvoor bestaan. Ook de administratie nemen we op ons. We verzorgen onder andere de nodige subsidie- en vergunningsaanvragen.”

De juiste boom op de juiste plaats

“Daarna maken we samen een bebossingsplan en beslissen we welke boom waar komt. We houden daarbij rekening met de locatie en de functies die het bos zal vervullen. Kennen we het plan, dan bestellen we het plantgoed. Het duurt dus even voor er een boompje in de grond zit. Daarom is de aanplanting een mooie bekroning voor het geleverde werk. Samen met alle betrokken partners maken we er een feest van. Daar stopt het niet, ook de nazorg krijgt de nodige aandacht bij ons. We controleren de aanplanting en kunnen ook het beheer van het jonge bos begeleiden.”

Waarom kiezen voor een Bosgroep?

"De Bosgroepen hebben een jarenlange expertise inzake bosbeheer: van de keuze van het plantgoed, over de administratie en de financiering tot de aanplanting. Bovendien kennen ze je regio als geen ander en weten ze wat er leeft dankzij een sterke lokale verankering. De Bosgroepen worden ondersteund door de provincie Antwerpen en werken samen met de Regionale Landschappen. Samen zorgen we voor een duurzaam en toekomstgericht bosbeheer."

Ook interessant voor jou ...

Met haar klimaatactieplan is Westerlo klaar voor de toekomst