HET FAVORIETE ARTIKEL VAN JAN DE HAES


Ik wil bebossen, hoe begin ik eraan?

Dit najaar werd het bosuitbreidingsplan Meer bos voor Vlaanderen! gelanceerd. De ambitie is om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. Lokale besturen, burgers, verenigingen: iedereen wordt aangespoord om meer bos aan te planten. Het klinkt eenvoudig, maar er komt wel wat bij kijken. Hoe begin je daaraan? Wie doordacht en toekomstgericht wil bebossen, neemt best een professionele partner zoals de Bosgroepen onder de arm.

De Bosgroepen zijn een vat vol expertise. Hun focus tot op heden was voornamelijk het ondersteunen van private boseigenaars bij het beheer van hun bos. Geleidelijk aan namen ze de afgelopen jaren de aanplant van nieuwe bossen op zich. Nu schakelen ze een versnelling hoger. Zo worden de Bosgroepen hét aanspreekpunt voor de lokale besturen binnen het kader van de bosuitbreidingsplannen en zijn ze dé partner in onze eigen provinciale bosuitbreidingen.

De Bosgroepen staan klaar om de lokale besturen en private eigenaars te begeleiden tijdens het hele bebossingstraject, van A(dministratie) tot Z(orgeloos beheer). We willen meer bos onder duurzaam beheer brengen en meer inheemse bossen aanplanten. Daarom voorzien we een verhoogde basisfinanciering voor de bosgroepen tot bijna €4 miljoen voor de komende 6 jaar! We mikken op wel 1,2 miljoen nieuwe bomen in onze provincie.

Meer weten?

Jan De Haes


Gedeputeerde bevoegd voor Milieu, Natuur en Waterbeleid

Deel dit artikel