Nature Smart Cities ontsluiten nieuwe trage wegen in Zuidrand

Het Interreg 2 Zeeën-project Nature Smart Cities (NSCiti2S) toont gemeenten hoe ze groene infrastructuur kunnen inzetten om zich te wapenen tegen de effecten van de klimaatverandering. Heel concreet is het de ambitie om een nieuw businessmodel te ontwikkelen dat hen in staat zal stellen om makkelijker dergelijke infrastructuur te realiseren.

Met steun van NSCiti2S hebben we in de Zuidrand alvast een aantal trage wegen gecreëerd. Zij laten ons toe om het businessmodel verder vorm te geven en in de praktijk uit te testen. Provincie Antwerpen zet ze op de Dag van de Trage Weg (17 en 18 oktober) met veel plezier in de kijker. Ga bijvoorbeeld gerust eens op verkenning op het vlonderpad aan de Luitersheide in Lint of langsheen Blauwgroen Park Spoor, een deel van de oude spoorwegberm in Kontich.

Blijf je graag op de hoogte van het project? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

Meer weten?

Grote najaarsschoonmaak in onze waterlopen

Vanaf september tot ongeveer midden februari maaien we als waterloopbeheerder in 90% van onze waterlopen het vaak welig tierende kruid. Dat jaarlijkse onderhoud moet de vlotte doorstroming in onze onbevaarbare waterlopen - liefst 2.400 kilometer in totaal - garanderen en de wateroverlast verminderen. De overige 10%, ecologisch waardevolle waterlopen en waterlopen in natuurgebieden, maaien we slechts gedeeltelijk of sporadisch om de kwetsbare natuur niet te belasten.

Zomermaaiingen waren dit jaar door de aanhoudende droogte niet of nauwelijks aan de orde, om natuur en landbouw zo lang mogelijk van water te kunnen voorzien. Het onderhoud in het najaar belooft dan ook pittig te worden, want zelfs in de uitgedroogde beddingen stellen we heel wat plantengroei vast.

We maaien onze waterlopen stroomopwaarts, vanaf het laagste punt. Als we andersom zouden werken, zouden de lager gelegen obstructies het water namelijk moeilijker laten doorstromen. Het hele grondgebied van de provincie is opgedeeld in zes districten of stroomgebieden. Elke dag zijn in elk van hen meerdere kruidruimingen aan de gang. 70% daarvan wordt machinaal uitgevoerd. De planning van de najaarsruimingen gebeurt op basis van overstromingsgevoeligheid. De meest kwetsbare gebieden worden dus prioritair aangepakt.

Meer weten?

GroenZoeker wordt massaal gevonden

Aan het begin van de zomer lanceerde provincie Antwerpen de GroenZoeker. Wij willen van dit nieuwe loket dé referentie maken voor iedereen die op zoek is naar kleinschalig groen op wandel- of fietsafstand. We kiezen namelijk met z’n allen (veel meer dan vroeger) voor natuur, maar niet voor de bijhorende drukte. De GroenZoeker probeert de natuurbeleving nu wat meer te spreiden.

De mensen lijken het initiatief wel te smaken. Dankzij de uitgebreide aandacht in enkele toonaangevende kranten en tijdschriften, uitzendingen op ATV en RTV, een interview op Radio 2 en de communicatie van een tiental Antwerpse gemeenten vonden vele geïnteresseerden snel hun weg naar de website met de voor de hand liggende en makkelijk te onthouden naam. De voorbije zomer vereerden al ruim 7000 (voornamelijk) provinciegenoten de GroenZoeker met een bezoekje. Google leert ons dat de mannen onder hen licht in de meerderheid waren. Voor 8,5% van de bezoekers konden we een voorkeur registreren voor individuele sporten als hardlopen, wandelen en fietsen. Tot slot valt het op dat driekwart van de 'groenzoekers' jonger is dan 44 jaar en 61% zelfs jonger dan 34.

Meer weten?

Thalia Gijsbrechts

thalia.gijsbrechts@provincieantwerpen.be