Domeinwachter in De Averegten in Heist-op-den-Berg

6u – 8u

Glijdende uren

Tijdens de zomermaanden kom ik graag wat vroeger of later werken dan de standaard 9-to-5-uren. Een groot deel van de vaste bezoekers komt zelf ook voor of na het werk naar onze domeinen. Toezicht houden is een belangrijk onderdeel van onze taak. Vaak begin ik dus mijn dag met een controleronde, om na te gaan of alles nog wel in orde is, en begroet ik daarbij de vroege bezoekers. Vaak doe je dan ook bijzondere waarnemingen, zoals reeën of een vos. Maar helaas kruist ook een occasionele sluikstorter of loslopende hond dan wel eens mijn pad.

8u – 11u

Man met een plan

Voor de start van de werkploeg overlopen we nog even de lopende of geplande werken. Ook het beheer volg ik mee op. Ik giet alle taken in een plan, van exotenbestrijding, het maaien van bermen en het preventief verwijderen van gevaarlijke takken of bomen tot de aanpak van de processierups. Alles verloopt in samenspraak met de werkploeg. Als ik voorbij de boerderij kom, controleer ik of alle dieren nog oké zijn en of ze voldoende te drinken hebben.

11u – 12u

PR verzorgen

Ook voor sociale media maak ik de nodige tijd vrij. In 2020 kan het gewoon niet meer anders. Via Instagram probeer ik de vele geïnteresseerden nauw betrokken te houden bij het reilen en zeilen van het domein. Fauna of flora die typerend zijn voor de tijd van het jaar en andere leuke weetjes of informatieve zaken komen beurtelings aan bod. Daarnaast post ik geregeld beelden op Facebook. Met dank aan de wildcamera’s in het bos: die leveren vaak een schat aan materiaal op.

12u – 14u

Minder maaien, meer vlinders

Ik ga kijken hoe de waardevolle graslanden in De Averegten het doen. We passen daar namelijk een gefaseerd maaibeheer toe. Elk jaar maak ik maaiplannetjes op. Zo krijgen waardevolle planten als Blauwe Knoop of Brede Orchis alle kansen om zich uit te breiden. Met de hulp van enthousiaste vrijwilligers heb ik daar ook een vlindermonitoring aan gekoppeld. Zo kunnen we bepaalde soorten goed opvolgen en krijgen we zicht op de resultaten van het gevoerde beheer. We konden onder andere al het Bruin Blauwtje, de zeldzame Bruine Vuurvlinder en het Kaasjeskruiddikkopje toevoegen aan onze vlinderlijst. Wat een genot om hen in deze tijd van het jaar in ons domein te mogen verwelkomen!

Meer weten?

Hans Limet


Domeinwachter voor de Provinciale Groendomeinen Regio Kempen

Deel dit artikel